Xem Nhiều 6/2023 #️ Công Cụ Vẽ Đường Ống Khung, Chân, Sườn Máy… Trong Inventor (Frame Generator) # Top 12 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 6/2023 # Công Cụ Vẽ Đường Ống Khung, Chân, Sườn Máy… Trong Inventor (Frame Generator) # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Cụ Vẽ Đường Ống Khung, Chân, Sườn Máy… Trong Inventor (Frame Generator) mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Với Autodesk Inventor cho phép ta vẽ đường ống bằng nhiều công cụ khác nhau như Extrude, Loft kết hợp với 3D Sketch,… Trong bài hướng dẫn này sử dụng Frame Generator để vẽ đường ống đơn giản. Sau khi nắm được những công cụ của Frame Generator, ta có thể vẽ được những chi tiết phức tạp.

Công cụ Frame Generator còn có một công dụng khá hay là Vẽ khung, chân, sườn máy, có một tut rất hay về cách sử dụng này.

B1: Tạo mới một File Part, sau đó vẽ phát trong môi trường Sketch 2D như sau, unit: mm. Sau khi vẽ phát xong, Save lại với tên chúng tôi .

B2: Tạo mới một File Assembly, từ Assembly Panel, chọn Place Component [P], dẫn đến file chúng tôi đã tạo.

Chọn Open rồi bấm ESC, sau bước này ta đã Insert file chúng tôi vào file Assembly1

B3: Từ Assembly Panel, chọn mũi tên xuống sau đó chọn tiếp Frame Generator.

B4: Sau đó chọn Insert Frame Members trong Frame Generator, một thông báo hiện ra yêu cầu ta Save lại file Assembly1.

Ta chọn Yes và đặt tên là chúng tôi , chọn Open sau đó một Winzard Waiting for Content Center…hiện ra, lúc này Inventor đang kết nối với Library Database truy xuất những thành phần trong Frame Generator.

B5: Một bản Insert hiện ra, trong phần Frame Member Selection, ta chọn các thông số sau: – Standard: ISO – Family: ISO 4019 – Size: 355.6×20 – Material Style: Steel – Color Style: Red

Lúc này đoạn thẳng có chiều dài 1200mm trở thành đường tâm của đoạn đường ống có đường kính pi355.5×20.0 Lúc này một Winzard xuất hiện hỏi ta tạo phần đường ống vừa mới có hay không? Ta chọn OK.

Một Winzard khác yêu cầu ta xác nhận tao tác tạo đường ống vừa rồi. Ta tiếp tục chọn OK.

Ta được kết quả sau:

Tiếp tục Create tiếp đoạn ống 500mm với thông số Size: 219.1×12.0 Kết quả cuối cùng ta được:

Đến đây, ta thấy trên chi tiết còn những những đoạn vẽ phát trong file chúng tôi ta muốn ẩn những đoạn này bằng cách như hình:

B6: Đến đây ta Trim những phần ống thừa để được một đường ống có ngã ba (kool không biết dùng từ để diễn tả sao nữa): Ta dùng Tool Notch Frame Members để cắt đoạn ống có đường kính pi219.1.

Một hộp thoại xuất hiện, ta chọn Frame Member màu Xanh là đoạn ống có đường kính pi355.5 còn Frame Member màu Vàng ta chọn đoạn ống có đường kính nhỏ, như hình:

Xong rồi chọn OK, ta được:

Tiếp tục ta Extrude một trụ tròn có đường kính bằng với với đường kính trong của ống lớn bằng cách: Tạo một Sketch mới trên bề mặt ngang của ống lớn, sau đó dùng tool Project Geometry để bắt đường tròn trong của đường ống lớn:

Bấm nút ESC để Finish Sketch, bấm phím E để vào Tool Extrude. Chọn Extrude ở chế độ là Cut và Extents: All.

Nếu ta muốn thu ngắn hay kéo dài đường ống có đường kính lớn hơn, ta dùng Tool T rim And Extend To Face.

Ta được kết quả sau khi thu ngắn đoạn ống một đoạn 200mm.

Các Lệnh Vẽ Trong Công Cụ Vẽ Ống Gió Lisp Nam

Command Mô tả

b1 Vẽ ống gió hình chữ nhật.

b2 Vẽ ống gió giảm cấp.

b3 Vẽ ống gió đầu nhánh.

b4 Vẽ ống gió từ vuông sang tròn.

bz Vẽ ống gió hình chữ z.

bz2 Vẽ ống gió hình chữ z bằng 2 cút cong

e01 Vẽ ống gió cút cong.

e02 Vẽ ống gió cút cong giảm cấp.

e03 Vẽ ống gió cút cong hướng xuống.

eex Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.

eey Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.

eez Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

Lg Vẽ cánh lượn gió.

Hg Vẽ cánh hướng gió.

Vcd Vẽ VCD. (block $VCD)

LiL Vẽ mối nối L trên ống gió.

Grill Tạo block miệng gió hồi lưới ngang. (block $G…)

Grillv Tạo block miệng gió hồi lưới vuông. (block $GV…)

Diff Tạo block miệng gió cấp. (block $D…)

Hole Tạo block lỗ. (block $H…)

Filt Tạo block filter. (block $F…)

Vc1 Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.

Vc2 Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.

Vr1 Vẽ ống gió mềm gió hồi.

Vr2 Vẽ ống gió mềm gió hồi.

Vr3 Vẽ ống gió mềm gió hồi.

Vs1 Vẽ ống gió mềm gió cấp.

Vs2 Vẽ ống gió mềm gió cấp.

Vs3 Vẽ ống gió mềm gió cấp.

Vc5 Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.

Vc6 Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.

dd Vẽ miệng gió cấp.

Bb1 Vẽ ống gió hình chữ nhật. 3D

Bb2 Vẽ ống gió giảm cấp. 3D

Bbz Vẽ ống gió hình chữ z. 3D

Ee1 Vẽ ống gió cút cong. 3D

Ee2 Vẽ ống gió cút cong giảm cấp. 3D

Ddi Vẽ miệng gió cấp. 3D

rpc Quay đối tượng 3D trên màn hình 2D

vo3d Vẽ ống gió mềm. 3D

Bulon Vẽ đầu bulon mặt bằng. (block: $mb-bulon)

Bulon1 Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon1)

Bulon2 Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon2)

Daioc Vẽ đai ốc mặt bằng. (block: $mb-daioc)

Daioc1 Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc1)

Daioc2 Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc2)

Oc1 Vẽ ren đoạn giữa.

Oc2 Vẽ ren đoạn cuối.

Mb Làm mới 1 block

Chb1 thay đổi block bằng cách chọn block trên màn hình.

Chb2 thay đổi block bằng cách đánh tên block.

Chb3 thay đổi màu của block.

Ib insert block bằng cách chọn block trên màn hình.

Sb thay đổi độ lớn căn bản của block.

Nb Viết tên của block được lựa chọn.

db Xóa tất cả các block có cùng tên được chọn.

Atxt Sắp xếp các text theo 1 cột.

Artxt Sắp xếp các text theo nhiều cột.

Chgt Thay đổi text bằng cách thay thế.

Et Thay đổi text bằng 1 text khác.

Ctxt Thay đổi text bằng cách lựa chọn 1 text khác.

Upper đổi tất cả text ra chữ HOA.

Lower Đổi tất cả text ra chữ thường.

Ftxt1 viết lại số thứ tự cho các text có sẵn.

Ftxt2 “Ftxt2”: Viết số thứ tự (mới)

Cua1 Vẽ cửa 1 cánh.

Cua2 Vẽ cửa 2 cánh.

Cua4 Vẽ cửa 4 cánh.

Cuas Vẽ cửa sổ.

Cot Vẽ cột

Cc1 Vẽ cửa 1 cánh (đơn giản).

Cc2 Vẽ cửa 2 cánh (đơn giản).

Cc4 Vẽ cửa 4 cánh (đơn giản).

nn_font Ghi cách viết font chữ shp trên bản vẽ.

kh Vẽ khung bản vẽ.

crla Tạo một số layer về bản vẽ AC

Lt1 Vẽ đường ghi chú bình thường.

Lt2 Vẽ đường ghi chú kéo dài.

Lt3 Vẽ đường ghi chú nhiều đoạn.

Lt4 Vẽ đường ghi chú cho cơ khí.

Lt5 Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ

Lt6 Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ

Lt7 Vẽ đường ghi chú + toạ độ X,Y

Ltt Định loại mũi tên ở đầu leader

Lth Định chiều cao text cho leader

Lthp Định chiều cao text cho leader, bằng cách chọn theo text có sẵn

Jo Nối 2 đường line thành 1 đường line.

Jp Nối các line, pline, arc thành pline.

Width Đổi chiều rộng chung cho 1 pline.

Cwid Đổi chiều rộng chung cho 1 pline giống với 1 pline khác.

Mcat Vẽ biểu tượng mặt cắt.

Cat Vẽ đường cắt ngang.

Dcat Vẽ dấu cắt ngang đối tượng.

Ziso Chỉnh tỷ lệ Zoom cho vẽ Isometric trong Viewport

Moc vẽ dấu móc.

Caodo Vẽ dấu cao độ nền.

VED Vẽ đường chia khung đều.

ddved Vẽ chia khung bằng hộp thoại (vẽ điện)

Mt1 Vẽ mũi tên kiểu 1.

Mt2 Vẽ mũi tên kiểu 2. (block $mt2)

Mt3 Vẽ mũi tên kiểu 3. (block $mt3)

Mt4 Vẽ mũi tên kiểu 4.

Mt5 Vẽ mũi tên kiểu 5. (block $mt5)

Mt5a Vẽ mũi tên kiểu 5a. (block $mt5a)

Mt6 Vẽ mũi tên kiểu 6.

Mt6a Vẽ mũi tên kiểu 6a.

Mt7 Vẽ mũi tên kiểu 7 (kiểu 6 không tô đậm)

Nng Tạo 1 group với tên theo “ngày + giờ” hiện hành

Pipe Vẽ ống và đường tâm.

PipeA Vẽ ống và đường tâm theo dk A.

Oo Vẽ dấu cắt ống nước

Cc Vẽ mặt cắt ngang ống nước…

Nga Vẽ dấu ngã.

Truc Vẽ ký hiệu trục.

Vnitxt Đánh text font Vni bằng mã Vns.

Chvnitxt Sửa text font Vni bằng mã Vns.

Chvnsvni Chuyển đổi text font vns qua Vni

Vnutxt Đánh text font Vnu bằng mã Vns.

Chvnutxt Sửa text font Vnu bằng mã Vns.

Zv Vẽ đường xoắn ốc.

Zz Vẽ đường zic zắc.

Zo Vẽ đường ký hiệu cách nhiệt.

Zcl Vẽ đám mây.

dtt Vẽ và tính diện tích.

dla Xóa tất cả các object có chung layer.

Dline; dl vẽ đường line song song.

ddvt Vẽ ống gió từ vuông sang tròn, 3D

actee Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.

acB2 Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.

acB3 Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Vẽ Ống Gió Trong Autocad (Lisp Nam)

Sau khi Website HVAC VIỆT NAM (https://hvacvn.com) đưa công cụ vẽ ống gió lên mạng cho tất cả thành viên tải về dùng miễn phí vào năm 2007, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả thành viên và đã đạt đến con số 30,000 lượt tải về tại thời điểm tháng 12/2009 và không ngừng tăng lên cho đến thời điểm này.

Quả thực, đây là công cụ dùng để vẽ ống gió rất hay, rất hữu ích, nó giúp các kỹ sư Cơ Điện Lạnh nhanh chóng hoàn thành bản vẽ ống gió và nhìn bản vẽ rất chuyên nghiệp!

Nhưng không phải ai cũng có thể nhanh chóng thành thao trong việc sử dụng công cụ vẽ ống gió này liền, do vậy mà HVAC VIỆT NAM đã nhận được nhiều email và cuộc gọi hỏi về cách sử dụng công cụ vẽ ống gió. Nên để thuận tiện hơn cho các bạn sử dụng và tối ưu hóa quá trình sử dụng, tôi viết hướng dẫn sử dụng gửi đến các bạn như là món quà gửi tặng công đồng HVAC VIỆT NAM :).

DANH MỤC:

Đưa thanh công cụ vẽ ống gió lên màn hình AutoCAD.

Kích hoạt Công cụ vẽ ống gió.

Vẽ ống gió thẳng

Giảm đều, giảm lệch (Vuông & Tròn)

Vẽ Co 90 độ

Co 45 độ

Rẽ nhánh

Co Lượng

Miệng gió

Ống gió mềm

Bu lông

Ghi chú bản vẻ

Vẽ cửa

Cắt ống gió (Lệnh Cat)

Cắt ống nước (Lệnh OO)

Vẽ ống nước

NỘI DUNG

SAVAME-COLOR

SAVAME DUCT-2D-1

SAVAME-DUCT-2D-3

Sau khi đưa các công cụ trên ra màn hình AutoCAD, bạn hãy sắp xếp nó lại theo ý thích của mình để nó gọn gàng hơn, bạn xếp chúng bằng cách nhấn giữ chuột và kéo chúng đưa vào vị trí mà bạn muốn sắp xếp.

2. Kích hoạt Công cụ vẽ ống gió.

Để bắt đầu lệnh vẽ đầu tiên bạn cần phải nhất nút Load trong thanh SAVAME-COLOR để kích hoạt chương trình vẽ, bạn chỉ thực hiện thao tác này 1 lần khi mở file AutoCAD. Khi thấy xuất hiện dòng lệnh:

Command: (load”nnam”)

“OK”

Lúc đó bạn có thể vẽ được rồi.

3. Vẽ ống gió thẳng

Để vẽ ống gió thẳng bạn hãy nhập dòng lệnh: b1 hoặc chọn biểu tượng ống gió thẳng   trong thanh SAVAME DUCT-2D-1 như hình trên.

Mở rộng: Bạn có thể dùng công cụ này để vẽ hình chữ nhật, hình vuông. Cực kỳ nhanh chóng và chính xác!

4. Giảm đều, giảm lệch

 (Còn tiếp…)

Trân trọng, Hung Tran

Family Ký Hiệu Đường Ống Nước

Published on

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com Link down http://revit.huytraining.com/revit-mep/family-ky-hieu-duong-ong-revit-mep.html

1. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 1 Family ký hiệu đường ống nước theo TCVN Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com

3. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 3 Các ký hiệu đường ống theo quy định Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD

4. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 4 1. Tạo family 1 2 3 Bước 1: vào incon Revit chọn New Bước 2: chọn family Bước 3: chọn template family Metric Detail item line based Ghi chú: chọn template Metric Detail item line based để vẽ đường line cho đơn giản

5. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 5 2. Vẽ đường ký hiệu 1 2 4 3 5 Bước 1: Chọn thẻ Create Bước 2: Chọn đường line để vẽ phím tắt “TL” Bước 3: chọn nét cho đường line (ưu tiện chọn nét mãnh) đề xuất Light Line Bước 4: chọn đường line để vẽ Bước 5: Kéo đường line từ đầu nút này sáng đầu nút kia

6. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 6 3. Lưu lại Family 1 2 3 4 Bước 1: Chọn save phím tắt Ctrl – S Để lưu lại file family Bước 2: đặt tên file family Bước 3: chọn option Bước 4: chọn số lượng file backup là 1

7. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 7 4. Tạo family mới về ký hiệu 1 2 3 Bước 1: vào incon Revit chọn New Bước 2: chọn family Bước 3: chọn template Metric Generic Annotation

8. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 8 5. Tạo ký hiệu mới 2 3 1 4 Bước 1: Xóa ghi chú Bước 2 vào tabs Create Bước 3: thọn Label Bước 4: Kich vào tâm giao điểm của Reference Line

9. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 9 6. Tạo tham biến text 1 2 3 Bước 1: tạo tham biến mới Bước 2: đặt tên tham biến đề xuất text Bước 3: Chọn Common thuộc tính Text Bước 4: chọn mũi tên gán tham biến Bước 5: OK

10. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 10 7. Lưu file family Annotation Bước 1: Chọn save phím tắt Ctrl – S Bước 2: lưu tên file Bước 3: chọn option Bước 4: chọn số lượng file backup Bước 5: ok 2 3 4 5 5

11. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 11 8. Load vào family ký hiệu đường ống 1 2 Bước 1: chọn Tabs Modify Bước 2: Chọn Load into Bươc 3: chọn family ký hiệu đường ống

12. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 12 9. Đặt Annotation vào đường family 1 2 3 5 Bước 1: Sau khi load vào bạn đặt ngay Nếu các bạn lỡ thoát hoặc ấn Esc, mất di family này. Bạn làm các bước tiếp theo Bước 2: chọn tap Create Bước 3: chọn Symbol Bước 4: chọn family đã load vào Bước 5: Đặt vào vị trí cần 4

13. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 13 10. Vẽ Reference Plane 1 2 3 4 4 Bước 1: Chọn Create Bước 2: Chọn Reference Plane Bước 3: Chọn khoảng cách Bước 4: rà vào 2 đường biên để chọn ống

14. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 14 11. Đặt tham biến cho 2 đầu 1 2 2 3 4 5 6 7 Bước 1: dùng lệnh dim 2 đầu phím tắt “DI” Bước 2: dim 2 đầu Bước 3: kích vào ô để tạo tham biến mới Bước 4: Đặt tên cho tham biến mới Bước 5: Ok Bước 6: Chọn dim đã tạo Bước 7: Chọn thuộc tính đã tạo

15. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 15 12. Array ký hiệu chữ 1 23 4 Bước 1: chọn ký hiệu đã add Chọn lệnh Array Bước 2: chọn Last phân bố theo chiều rãi Bước 3: Chọn số lượng ký hiệu Bước 4: Chọn điểm đầu điểm cuối

16. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 16 13. Khóa ký hiệu chữ vào Ref 1 2 3 3 Bước 1: Chọn Aline Phím tắt “AL” Bước 2: Chọn đường dóng kéo chữa vào đường Ref Bước 3: Chọn các chữ khác vào đường Ref Bước 4: chọn 2 đầu Ref và khóa lại 4

18. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 18 15. Edit Group 1 2 3 4 Bước 1: Chọn group Bước 2: chọn edit Group Bước 3: chọn lại chữ Bước 4: chọn family Annotations

19. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 19 16. Gán tham biến text 1 2 3 4 5 Bước 1: Chọn Edit Type Bước 2: Chọn vào ô trống để gán thuộc tính Bước 3: chọn new để tạo thuộc tính mới Bước 4: gán nhãn cho thuộc tính mới Bước 5: ok

20. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 20 17. Tạo family con cấp nước 1 2 3 4 Bước 1: Chọn Family Types Bước 2: tạo famiy con mới Bước 3: thay đổi nội dung text Bươc 4: Apply

21. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 21 18. Tạo family con thoát nước 1 2 3 4 Bước 1: Chọn Family Types Bước 2: tạo famiy con mới Bước 3: thay đổi nội dung text Bươc 4: Apply

22. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 22 19. Load family vào file dự án 2 3 Bước 1: save lại file phím tắt Ctrl-S Bước 2: Chọn load into Bước 3: chọn dự án để load family vào

24. Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Family Ký hiệu đường nét Revit MEP theo TCVN Company: chúng tôi 24 Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.comhoanganhtraining Company: www.huytraining.com

Recommended

Bạn đang xem bài viết Công Cụ Vẽ Đường Ống Khung, Chân, Sườn Máy… Trong Inventor (Frame Generator) trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!