Xem Nhiều 6/2023 #️ Cách Xếp Loại Học Lực Cấp 3? Cách Đánh Giá Hạnh Kiểm Học Sinh Thpt # Top 13 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 6/2023 # Cách Xếp Loại Học Lực Cấp 3? Cách Đánh Giá Hạnh Kiểm Học Sinh Thpt # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Xếp Loại Học Lực Cấp 3? Cách Đánh Giá Hạnh Kiểm Học Sinh Thpt mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đánh giá hạnh kiểm và xếp loại học lực cấp 3 là 2 yếu tố để xếp loại học sinh. Có nhiều cách xếp loại học lực cấp 3 với các thang điểm khác nhau. Trong phạm vi bài viết, người viết chỉ trình bày cách đánh giá và xếp loại học lực cấp 3 theo thang điểm 10.

1. Cách xếp loại học lực cấp 3 như thế nào?

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, năng lực học tập của học sinh được đánh giá qua nhiều thang điểm khác nhau như thang điểm 10, thang điểm 4, thang điểm chữ.. Tuy nhiên, với cấp học THPT, thang điểm 10 được áp dụng phổ biến. Vậy thang điểm 10 là gì và cách xếp loại học lực cấp 3 theo thang điểm 10 như thế nào?

Học sinh THPT được đánh giá và xếp loại học lực theo thang điểm 10

Thang điểm 10 là thang điểm trong đó điểm số của học sinh được quy định từ 0-10. Tại Việt Nam, thang điểm 10 được quy định trong Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh theo học kỳ và cả năm theo thang điểm 10 được quy định như sau:

Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ Văn từ 8,0 trở lên

Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5.

Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh Trung học phổ thông chuyên thì điểm môn chuyên từ 6,5 trở lên; đối với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên. Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0.

Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh Trung học phổ thông chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;

Loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Loại kém: Các trường hợp còn lại.

2. Tham khảo cách đánh giá và xếp loại hạnh kiểm học sinh THPT

Về hạnh kiểm, học sinh được đánh giá và xếp thành 5 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém. Tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Hạnh kiểm của học sinh THPT phụ thuộc vào nhiều yếu tố đánh giá khác nhau

Học sinh được xếp loại tốt về hạnh kiểm khi có nhận thức đúng và thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ học sinh, có ý thức trách nhiệm cao đối với học tập, rèn luyện đạo đức , nếp sống và rèn luyện thân thể. Đồng thời, học sinh có tiền bộ không ngừng, đạt kết quả cao trong học tập về tất cả các mặt.

Những học sinh đạt mức trên trung bình nhưng chưa đạt mức tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ học sinh, thể hiện qua các mặt rèn luyện đạo đức, học tập, lao động, rèn luyện thân thể cũng như hoạt động xã hội.. hay trong các mặt trên có mặt đạt loại tốt song có mặt chỉ đạt mức trung bình đều được xếp loại hạnh kiểm khá.

Được xếp loại trung bình về hạnh kiểm là những học sinh có ý thức thực hiện nhiệm vụ học sinh, có tiến bộ nhất định về hạnh kiểm nhưng còn chậm, không đều, chưa vững chắc và có kết quả học tập ở mức trung bình. Bên cạnh đó, học sinh còn mắc một số khuyết điểm song ít nghiêm trọng, chưa thành hệ thống, khi được đóng góp ý kiến biết nhận ra khuyết điểm nhưng sửa chữa còn chậm.

Xếp loại hạnh kiểm yếu là những học sinh không đạt mức trung bình theo tiêu chuẩn trên, có biểu hiện yếu kém, chậm tiến bộ trong những điểm đã quy định trong loại trung bình.

Học sinh có biểu hiện sai trái, nghiêm trọng và bị kỷ luật ở mức đuổi học một năm đều xếp hạnh kiểm kém.

Cách Xếp Loại Học Lực Cấp 3

Hướng dẫn xếp loại học sinh THPT

Trong hoạt động giáo dục, xếp loại học lực là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực của học sinh. Vậy cách xếp loại học lực cấp 3 hay còn gọi là học sinh THPT như thế nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Cách xếp loại học lực THPT

1. Cách xếp loại học lực cấp 3 như thế nào?

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, năng lực học tập của học sinh được đánh giá qua nhiều thang điểm khác nhau như thang điểm 10, thang điểm 4, thang điểm chữ.. Tuy nhiên, với cấp học THPT, thang điểm 10 được áp dụng phổ biến. Vậy thang điểm 10 là gì và cách xếp loại học lực cấp 3 theo thang điểm 10 như thế nào?

Thang điểm 10 là thang điểm trong đó điểm số của học sinh được quy định từ 0-10. Tại Việt Nam, thang điểm 10 được quy định trong Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh theo học kỳ và cả năm theo thang điểm 10 được quy định như sau:

Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ Văn từ 8,0 trở lên

Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5.

Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh Trung học phổ thông chuyên thì điểm môn chuyên từ 6,5 trở lên; đối với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên. Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0.

Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh Trung học phổ thông chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông không chuyên thì có một trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;

Loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Loại kém: Các trường hợp còn lại.

2. Cách xếp loại hạnh kiểm học sinh THPT

Về hạnh kiểm, học sinh được đánh giá và xếp thành 5 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém. Tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Học sinh được xếp loại tốt về hạnh kiểm khi có nhận thức đúng và thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ học sinh, có ý thức trách nhiệm cao đối với học tập, rèn luyện đạo đức , nếp sống và rèn luyện thân thể. Đồng thời, học sinh có tiền bộ không ngừng, đạt kết quả cao trong học tập về tất cả các mặt.

Những học sinh đạt mức trên trung bình nhưng chưa đạt mức tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ học sinh, thể hiện qua các mặt rèn luyện đạo đức, học tập, lao động, rèn luyện thân thể cũng như hoạt động xã hội.. hay trong các mặt trên có mặt đạt loại tốt song có mặt chỉ đạt mức trung bình đều được xếp loại hạnh kiểm khá.

Được xếp loại trung bình về hạnh kiểm là những học sinh có ý thức thực hiện nhiệm vụ học sinh, có tiến bộ nhất định về hạnh kiểm nhưng còn chậm, không đều, chưa vững chắc và có kết quả học tập ở mức trung bình. Bên cạnh đó, học sinh còn mắc một số khuyết điểm song ít nghiêm trọng, chưa thành hệ thống, khi được đóng góp ý kiến biết nhận ra khuyết điểm nhưng sửa chữa còn chậm.

Xếp loại hạnh kiểm yếu là những học sinh không đạt mức trung bình theo tiêu chuẩn trên, có biểu hiện yếu kém, chậm tiến bộ trong những điểm đã quy định trong loại trung bình.

Học sinh có biểu hiện sai trái, nghiêm trọng và bị kỷ luật ở mức đuổi học một năm đều xếp hạnh kiểm kém.

3. Cách tính điểm và tiêu chuẩn xếp loại về học lực:

3.1 Cách tính điểm: a. Điểm trung bình học kỳ (ĐTB HK)

Điểm trung bình các bài kiểm tra (ĐTB kt) là trung bình cộng của điểm các bài kiểm tra sau khi đã tính hệ số (không tính điểm kiểm tra học kỳ).

Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTB mhk) là trung bình cộng của 2 lần điểm trung bình các bài kiểm tra (ĐTB kt) và điểm kiểm tra học kỳ (ĐKT hk):

Điểm trung bình các môn học kỳ: Là trung bình cộng của các ĐTB mhk sau khi đã tính hệ số.

b. Điểm trung bình cả năm (ĐTB mcn) là trung bình cộng của ĐTB mhkI với 2 lần ĐTB mhkII

Điểm trung bình các môn học cả năm (ĐTB cn):

Các điểm trung bình chỉ lấy đến 1 chữ số thập phân

3.2 Tiêu chuẩn xếp loại học lực:

Loại giỏi: ĐTB các môn đạt từ 8 trở lên, không có ĐTB nào đạt dưới 6,5.

Loại khá: ĐTB các môn đạt từ 6,5 đến 7,9, không có ĐTB nào đạt dưới 5,0.

Loại trung bình: ĐTB các môn đạt từ 5 đến 6,4, không có ĐTB nào đạt dưới 3,5.

Loại yếu: ĐTB các môn đạt từ 3,5 đến 4,9, không có ĐTB nào đạt dưới 2,0.

Loại kém: các trường hợp còn lại.

Nếu do điểm trung bình của 1 môn quá kém là cho học sinh bị xếp loại học lực xuống từ 2 bậc trở lên thì học sinh được chiếu cố chỉ xuống 1 bậc.

Bằng Khá Tiếng Anh Là Gì? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

Bằng khá tiếng anh là gì?

Cách dịch xếp hạng, loại hình training trong văn bằng, bảng điểm sang tiếng Anh

Xếp loại học lực, hạnh kiểm

Xuất sắc: Excellent

Trung bình khá: Fairly good

F (<4,0) Yếu: Weak

Kém: Poor

Trong khi những gốc nước ngoài thì thích dùng:

Xuất sắc: High Distinction

Giỏi: Distinction

Khá: Credit

Trung bình khá: Strong pass

Trung Bình: Pass

Yếu, kém: fail

Hệ đào tạo thì có:

Chính quy : full-time

Vừa học vừa làm: part-time

Học từ xa: Distance learning

Tự học có chỉ dẫn : Guided self-learning

Những cách rèn luyện tiếng anh hiệu quả

Bắt chước người bản ngữ-bằng khá tiếng anh là gì

Trong 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, đa số người học đều gặp khó khăn với kỹ năng Nói. Bạn giản đơn tìm được cực kì nhiều tài liệu để mày mò cho các kỹ năng còn lại, nhưng để luyện nói tiếng Anh thành công, hãy chăm chỉ bắt chước bí quyết phát âm, nhấn nhá của người bản ngữ.

Bạn có hay nghe những bản tin trên các trang website tin tức như BBC, CNN, VOA, coi các kênh Discovery Channel, Cartoon Network,…, nghe nhạc US-UK hay coi phim truyền hình dài tập của Anh hay Mỹ không?

Hãy tập nghe tiếng Anh tối thiểu 10 phút hằng ngày và duy trì thói quen đó, đồng thời, cố gắng bắt chước người bản ngữ nói giọng chuẩn.

Học tiếng Anh qua truyện ngắn

Bạn sẽ tìm thấy cực kì nhiều truyện ngắn tiếng Anh thú vị trên mạng kèm audio giúp bạn luyện nghe. Sau đó, hãy viết lại ra giấy những gì mình nghe được với thì quá khứ đơn, rồi chuyển đổi sang các thì khác như quá khứ hoàn thành, hiện tại, hay tương lai.

Bạn có khả năng sử dụng công cụ online, hoặc nhờ những người bạn, giáo viên người bản ngữ kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp. Sau một thời gian ngắn, bảo đảm ngữ pháp tiếng Anh của bạn sẽ đạt được những bước tiến rõ rệt.

Hãy nói thật nhiều

Khi trao đổi với sếp hay cộng sự nước ngoài, ngay cả khi vốn từ còn hạn chế hay ngữ pháp chưa vững, bạn hãy cố hết sức diễn tả ý mong muốn nói bằng những từ vựng dễ dàng.

Những lỗi ăn nói tiếng Anh cơ bản

Final Sound

Lỗi giao tiếp đầu tiên dễ cảm nhận nhất của người Việt nói riêng và người học ngoại ngữ nói chung chủ đạo là bí quyết phát âm không đủ âm cuối – final sound. Một số lỗi phát âm mà chúng ta thường vướng phải là bỏ qua các âm chúng tôi cấu trúc sai biệt trong ngôn ngữ tiếng Việt. Một điều cam kết rằng mọi người không thể hiểu từ bạn nói là gì vì bạn đã “Việt hoá” từ đó. Chính việc làm này dễ làm người nước ngoài rơi vào trạng thái bối rối vì không hiểu điều chúng ta đang mong muốn nói đến hoặc thậm chí là hiểu nhầm.

Sentence Stress

Đa số người Việt con người khi học tiếng Anh giao tiếp cũng thường không chú trọng vào cách nhấn giọng trong một câu nói – sentence stress. Nếu bạn nói một đoạn thật dài, chứa nhiều thông tin tuy nhiên âm phát ra lại đều đều, không có trọng âm cho các từ, điều đó sẽ làm người nghe không thể nhận biết đâu là ý chủ đạo của bạn. Bí quyết nói “ru ngủ” như vậy sẽ làm đối phương cảm thấy nhàm chán, dễ chểnh mảng và thiếu tập trung vào lời bạn nói, đặc biệt là những hoàn cảnh thuyết trình trên lớp, tại phòng họp hay thương thuyết với khách hàng…

Hồng Quyên – Tổng hợp Tham khảo ( chúng tôi britishcouncil.vn,… )

Đề Kiểm Tra Học Sinh Giỏi Cấp Huyện Năm Học 2012

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH LỤC ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Ngữ văn lớp 6 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: (4 điểm) Chỉ ra và phân tích nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau: "Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào, thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc, đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong buổi bình minh để mừng cho sự trường thọ của biển Đông". (Trích "Cô Tô" - Nguyễn Tuân- Ngữ văn 6, tập II) Câu 2: (6 điểm) Trong bài thơ "Lượm" (Ngữ văn 6, tập II) Tố Hữu đã viết: Cháu nằm trên lúa Tay nắm chặt bông Lúa thơm mùi sữa Hồn bay giữa đồng Lượm ơi, còn không? Nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Câu 3: (10 điểm) Một buổi sáng tới trường sớm để làm trực nhật. Em bỗng thấy một cây non trong sân trường bị bẻ gãy cành, rụng lá. Điều gì đã xảy ra? Em hãy kể lại chuyện ấy. ...................Hết..................... KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012 - 2013 Hướng dẫn chấm môn: Ngữ văn lớp 6 Câu 1: (4 điểm) - Học sinh phải chỉ ra được các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn: (2 điểm) (Đúng mỗi ý sau đây cho 1 điểm) + Biện pháp so sánh qua các hình ảnh: "Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏđầy đặn"; "Y như một mâm lễ phẩmbiển Đông" (1 điểm) + Sử dụng các từ láy gợi tả: Tròn trĩnh, đầy đặn, hồng hào, thăm thẳm và đặc biệt hình ảnh ẩn dụ "quả trứnghửng hồng" (1 điểm) - Học sinh nêu giá trị nghệ thuật của các phép tu từ (2 điểm) (Đúng mỗi ý sau cho 1 điểm) + Lời văn đậm chất trữ tình, sử dụng nghệ thuật so sánh, ẩn dụ sinh động, tác giả đã vẽ ra trước mắt người đọc cảnh mặt trời mọc trên đảo Cô Tô thật rực rỡ, huy hoàng, tráng lệ không giống như bất cứ cảnh bình minh nào trên đồng bằng hay rừng núi. (1 điểm) + Một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc kì ảo nhưng lại rất chân thực và sống động. (1 điểm) Câu 2: 6 điểm Học sinh nêu được các ý sau: - Tác giả sử dụng các động từ, tính từ gợi tả để khắc họa đậm nét tư thế hi sinh của Lượm vừa hiện thực, vừa lãng mạn (1 điểm) - Lượm ngã xuống trên đồng lúa quê hương, tay nắm chặt bông lúa như muốn níu lấy quê hương, níu lấy tuổi trẻ và sự sống của mình. (1 điểm) - Đất quê hương, "lúa thơm mùi sữa" của quê hương như ôm ấp, ru giấc ngủ dài cho Lượm. Linh hồn bé nhỏ và anh hùng ấy đã hóa thân vào quê hương, đất nước. (1 điểm) - Câu thơ "Lượm ơi, còn không?" được tách thành một khổ thơ riêng, ngang hàng với các khổ thơ 4 câu trước và sau đó, cách dùng hô ngữ và câu hỏi tu từ. (1 điểm) + Diễn tả cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ, bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của Lượm, như không tin đó là sự thật. (2 điểm) + Sự hi sinh của chú bé liên lạc đã trở thành bất tử trong lòng tác giả và mỗi chúng ta. (1 điểm) Câu 3: 10 điểm Yêu cầu về hình thức: 2 điểm - Xác định đúng bài văn kể chuyện tưởng tượng dùng ngôi kể thứ nhất (cây bàng kể chuyện) - Bài viết đủ bố cục 3 phần: Mở đầu, diễn biến, kết thúc. - Diễn đạt rõ ràng, lưu loát - Không mắc lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ - Không mắc lỗi chính tả (Nếu sai một trong các lỗi trên trừ 0,5 điểm) Yêu cầu về nội dung: 8 điểm Bài viết phải rèn được bố cục sau: 1) Mở truyện (1 điểm): Giới thiệu nhân vật, tình huống truyện 2) Diễn biến truyện (6 điểm): - Cây bàng kể lí do bị bẻ cành; ai bẻ? tình huống thế nào? (1 điểm) - Lời kể của cây về ích lợi của mình đối với con người và đau đớn, xót xa khi mình bị thương và oán trách những hành vi phá hoại môi trường, hủy hoại cây xanh của những đối tượng trên. (3 điểm) - Lời nhắc nhở và mong muốn của cây với những học sinh (nói riêng) và con người (nói chung). (1 điểm) 3) Kết thúc truyện (1 điểm): Qua nghe cây non tâm sự em rút ra bài học cho bản thân và mọi người phải biết trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ và giữ gìn môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. * Lưu ý: Cộng điểm toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm. - Hết - TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học 2012- 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6 Đề chẵn Thời gian: 60 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được xác định trong đoạn văn sau: "Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ" (Võ Quảng) Câu 2: (7 điểm ) Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau: "Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười!" (Bác ơi - Tố Hữu) __________________________________ Ghi chú: Người coi thi không giải thích gì thêm TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học 2012- 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6 Đề lẻ Thời gian: 60 phút( không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được xác định trong đoạn văn sau: " Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Qủa trứng hồng hào, thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng" (Nguyễn Tuân) Câu 2: (7 điểm ) Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau: "Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa Chỉ biết quên mình, cho hết thảy Như dòng sông chảy, nặng phù sa." ( Theo chân Bác - Tố Hữu) __________________________________ Ghi chú: Người coi thi không giải thích gì thêm ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN 6 NĂM HỌC 2012 - 2013 Thời gian : 120 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1: ( 6.0 điểm): Viết một đoạn văn ngắn nói lên suy nghĩ của em về nhân vật Kiều Phương trong " Bức tranh của em gái tôi" - Tạ Duy Anh. Câu2 (14,0 điểm): Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường năm nay, em đã đạt giải cao. Phần thưởng bố mẹ tặng em là một chuyến đi tham vùng sông nước Cà Mau. Dựa vào văn bản " Sông nước Cà Mau" của nhà văn Đoàn Giỏi, bằng trí tưởng tượng và sự kết hợp hài hoà giữa phương thức tự sự và miêu tả, em hãy kể lại chuyến du lịch kì thú của mình khi đến với vùng sông nước có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ, đầy sức sống hoang dã ấy và cuộc sống tấp nập, trù phú, độc đáo ở vùng tận cùng phía nam Tổ quốc. HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN 6 Câu 1 ( 6 điểm): a. Đáp án: Thí sinh cần bảo đảm các yêu cầu sau: + Về kiến thức: - Thí sinh có thể có nhiều cách trình bày và có những suy nghĩ khác nhau nhưng cần chỉ ra được: * Vẻ đẹp ở nhân vật Kiều Phương ( có tài năng hội họa, tình cảm trong sáng, hồn nhiên, tấm lòng nhân hậu, độ lượng ). * Vẻ đẹp ấy đã tác động mạnh mẽ đến người anh * Bộc lộ được tình cảm đối với nhân vật ( trân trọng, cảm phục...). + Về kỹ năng: - Viết được đoạn văn trọn vẹn về ý nghĩa và hoàn chỉnh về hình thức. - Không mắc lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả b. Biểu điểm: Các mức điểm cụ thể khác giám khảo căn cứ vào thực tế bài làm để xác định. Lưu ý: - Trân trọng và khuyến khích những bài viết giàu cảm xúc, có tố chất. - Nếu thí sinh viết chung chung về truyện ngắn Bức tranh em gái tôi nhưng trong đó vẫn đề cập đến suy nghĩ của bản thân về nhân vật Kiều Phương thì cho không quá 1/ 2 số điểm của câu. Câu 2(14,0 điểm): I. Yêu cầu: 1. Về kiến thức: Dựa vào hiểu biết về văn bản "Sông nước Cà Mau" của Đoàn Giỏi kết hợp với trí tưởng tượng của học sinh giỏi văn, bài viết cần tập trung kể lại diễn biến chuyến tham quan, miêu tả được vẻ đẹp của vùng sông nước cà Mau. Tập trung kể và tả các cảnh: - Vẻ đẹp chung của thiên nhiên vùng sông nước Cà Mau - Vẻ đẹp hùng vĩ của dòng sông Năm Căn. - Vẻ đẹp độc đáo, trù phú và cuộc sống tấp nập của chợ Năm Căn - Tưởng tượng miêu tả thêm: vẻ đẹp của sông ngòi kênh rạch, dòng nước sông Năm Căn. * Mở bài: Giới thiệu lí do có chuyến du lịch, cảm xúc chung khi được đi tham quan vùng sông nước cà Mau * Thân bài: - Kể và tả khái quát trên đường đến Cà Mau(phương tiện đi, quang cảnh thiên nhiên, con người, cảm xúc cá nhân). - Kể và tả những ngày ở Cà Mau. Chú ý làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Cà mau ( ý chính). * Kết bài: Cảm xúc, ấn tượng khi tạm biệt Cà Mau 2. Về kĩ năng: Biết tạo lập một văn bản tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm. Bố cục rõ ràng, trình bày mạch lạc, diễn đạt giàu hình ảnh, chữ viết đẹp ít mắc lỗi chính tả. II. Cách cho điểm: - Điểm 12-13-14: Hiểu đề sâu sắc. Đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp. Trình bày cân đối, bố cục rõ, chữ viết đẹp, diễn đạt có chất văn. - Điểm 9-10-11: Hiểu đề. Cơ bản đáp ứng yêu cầu của đề. Có thể mắc một số lỗi về chính tả và ngữ pháp. - Điểm 7-8 : Tỏ ra hiểu đề. Đáp ứng một nửa yêu cầu về nội dung. - Điểm 4-5-6: Hiểu đề lơ mơ. Chủ yếu đi vào kể lể. Chưa làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Cô Tô. - Điểm 1-2-3: Chưa hiểu đề. Nội dung sơ sài, kĩ năng kém, chữ xấu, mắc nhiều lỗi chính tả và trình bày. - Điểm 0: Bài để giấy trắng.

Bạn đang xem bài viết Cách Xếp Loại Học Lực Cấp 3? Cách Đánh Giá Hạnh Kiểm Học Sinh Thpt trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!