Xem Nhiều 6/2023 #️ Cách Soạn Phụ Lục Hợp Đồng Đảm Bảo Hiệu Lực # Top 13 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 6/2023 # Cách Soạn Phụ Lục Hợp Đồng Đảm Bảo Hiệu Lực # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Soạn Phụ Lục Hợp Đồng Đảm Bảo Hiệu Lực mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phụ lục hợp đồng kinh tế mất hiệu lực khi soạn thảo nội dung không tuân thủ pháp luật, từ đó phát sinh rủi ro rất lớn cho các bên thực hiện hợp đồng. Luật sư Trí Nam phân tích các điều kiện để phụ lục hợp đồng có hiệu lực và cách soạn thảo phụ lục theo mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất.

Điều kiện có hiệu lực của phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng (Khoản 1 Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 ) do đó điều kiện để phụ lục hợp đồng có hiệu lực bao gồm:

✔ Các bên giao kết phụ lục hợp đồng có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định.

✔ Phụ lục hợp đồng không được ký kết do lừa dối, nhầm lẫn, ép buộc hoặc ký kết dựa trên sự giả tạo để che đậy một giao dịch thực sự khác mà các bên mong muốn.

✔ Phụ lục hợp đồng có nội dung không trái luật, trái đạo đức xã hội và không trái với nội dung hợp đồng.

Phụ lục hợp đồng có nội dung trái với nội dung hợp đồng chính được hiểu thế nào?

Nguyên tắc áp dụng luật đó là nội dung khác nhau được coi là “trái”, tuy nhiên: (i) Nội dung không khác nhau thì lập phụ lục làm gì? (ii) Điều 403 đã nêu Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Dựa trên căn cứ trên có thể phân định nhu sau:

✔ Nội dung phụ lục hợp đồng nếu chỉ để chi tiết các điều khoản của hợp đồng chính thì việc chi tiết cần phù hợp với nội dung đã ký. Nếu không nội dung trái với hợp đồng chính của phụ lục sẽ không có hiệu lực.

✔ Nội dung phụ lục hợp đồng giao kết để bổ sung, sửa đổi điều khoản của hợp đồng chính thì các bên cần thỏa thuận chi tiết, diễn giải chi tiết để làm bật lên việc “Đây là sửa đổi, bổ sung hợp đồng”.

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực áp dụng từ thời điểm nào?

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01

(Quy định chi tiết/ Bổ sung/ Sửa đổi Hợp đồng …….. số 001/2020/ABC-XYZ ngày 06/06/2020)

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2020, tại SN 123 phố A, phường B, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Chúng tôi gồm:

Công ty ABC

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ

Đại diện: Chức vụ: Giám đốc

Công ty XYZ

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ

Đại diện: Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng số 01 để Quy định chi tiết/ Bổ sung/ Sửa đổi hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung Quy định chi tiết/ Bổ sung/ Sửa đổi

1.1 Sửa đổi các điều khoản sau của hợp đồng

Điều 2: Ghi nhận rõ thỏa thuận của các bên về hiệu lực của nội dung được Chi tiết/ Bổ sung/ Sửa đổi

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …… số 001/2020/ABC-XYZ ký ngày 10/06/2020.

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

BÊN A BÊN B

Một số chia sẻ hữu ích của luật sư về cách soạn thảo phụ lục hợp đồng kinh tế hy vọng sẽ hữu ích cho Quý khách hàng. Mọi yêu cầu liên hệ dịch vụ luật sư ngay hôm nay Quý vị hãy gọi để được hỗ trợ.

Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Mới Nhất Năm 2022 ? Phụ Lục Hợp Đồng Có Cần Công Chứng Hay Không ?

Căn cứ Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 403. Phụ lục hợp đồng1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số chứng minh thư : ………………….. cấp ngày 24/12/2015, tại Công an TP Hà nội

Địa chỉ thường trú: phường A, Quận B, TP Hà nội

Điện thoại: ………………………………………………..

CÔNG TY TNHH…………………………………………

Là chủ sở hữu nhà xưởng, chủ sử dụng đất đối với diện tích 1400 m2 tại địa chỉ: tổ 10 đường Phạm Văn Đồng, phường X, thành phố Y, tỉnh H theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất số …….. được cấp ngày 20/01/2020 ( sau đây gọi là ‘Nhà xưởng”) ;

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………….. Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Mã số thuế: 2500xxxxxx

Người đại diện theo pháp luật: Bà NGHUYỄN X; Chức vụ: Tổng giám đốc

Từ: “Giá thuê nhà xưởng hàng tháng là: 93.000.000VNĐ/tháng (tương đương với 4.000 USD/tháng tính theo tỷ giá 1USD = 23.270VNĐ của ngân hàng Vietcombank ngày 03/09/2020)”

Điều 2. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 của hợp đồng như sau:

Thành: “Giá thuê nhà xưởng hàng tháng là: 60.000.000VNĐ/tháng (tương đương với 2.578 USD/tháng tính theo tỷ giá 1USD = 23.270VNĐ của ngân hàng Vietcombank ngày 03/09/2020)”

Lý do thay đổi: Do dịch bệnh Covid-19 diễn ra nên để hỗ trợ cho bên B, bên A đồng ý giảm giá thuê.

Từ: “Lần đầu tiên thanh toán 13 tháng: bao gồm 01 tháng tiền cọc và 12 tháng tiền thuê. Tổng số tiền là: 1.209.000.000VND (tương đương với 52.000USD).

Thanh toán tiếp theo cần thanh toán trước ngày 30-9 2021 với số tiền 12 tháng tiên thuê là: 1.116.000.000VND (tương đương với 50.000USD)

Thành:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 như sau:

” – Lần đầu tiên thanh toán 13 tháng: bao gồm 01 tháng tiền cọc và 12 tháng tiền thuê. Tổng số tiền là: 780.000.000VND (tương đương với 35.000USD)

– Thanh toán tiếp theo cần thanh toán trước ngày 30-9 2021 với số tiền 12 tháng tiên thuê là: 720.000.000VND (tương đương với 31.000USD)

Từ: “1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A

Bên A cam kết trong vòng 1 tháng sau khi nhận được tiền của bên B cấp đẩy đủ các loại giấy phép để đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả. Nếu bên A không hoàn thiện được mọi thủ tục theo yêu cầu, bên A phải trả lại tiền thuê xưởng và bồi thường 01 tháng tiền thuê xưởng và toàn bộ tiền làm nội thất cho bên B.

Giao toàn bộ trang thiết bị hiện có tại nhà xưởng cũng như tòa nhà văn phòng cho bên B (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

Đảm bảo bàn giao nhà xưởng cho bên B đúng hạn.

Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B, bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường cho bên B. (trừ trường hợp bất khả kháng và lỗi do bên B gây ra)

Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 2 năm thì bên A phải bồi thường 03 tháng tiền thuê nhà xưởng và chi phí phát sinh của bên B chuyển xưởng.

Trong thời hạn thuê nếu nhà xưởng bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan thì bên A chịu trách nhiệm sửa chữa cho bên B một cách nhanh nhất kể từ khi bên B thông báo cho bên A bằng văn bản. Nếu quá thời gian đã nêu trên mà bên A không sửa chữa cho bên B thì bên B sẽ thuê người sửa chữa, chi phí sửa chữa do bên A chi trả .

Trong thời hạn thuê nếu bên A vì vấn đề Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bên B thì bên A phải có trách nhiệm toàn bộ và bồi thường thiệt hại cho bên B

Đảm bảo cho bên B có thể sử dụng ổn định nhà xưởng và tất cả diện tích thuê trong suốt thời hạn thuê.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A không được bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê nhà xưởng tại hợp đồng này với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự thỏa thuận của bên B.

Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra

Không tăng giá thuê trước thời hạn mà không có sự đồng ý và thỏa thuận của bên B ngoài trường hợp quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

Lấy lại diện tích cho thuê khi thời hạn thuê đã hết hoặc bị chấm dứt hợp đồng.

Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không phải bồi thường bất cứ khoản tiền nào nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

Thành:

+) Bên B không trả tiền thuê theo thỏa thuận đã cam kết trong Hợp đồng này.

+) Bên B không sử dụng nhà xưởng theo đúng mục đích của pháp luật Việt Nam quy định.

cam kết trong vòng 1 tháng sau khi nhận được tiền của bên B cấp đẩy đủ các loại giấy phép để đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả. Nếu bên A không hoàn thiện được mọi thủ tục theo yêu cầu, bên A phải trả lại tiền thuê xưởng và bồi thường 01 tháng tiền thuê xưởng và toàn bộ tiền làm nội thất cho bên B.

– Bên A tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả. Sau khi nhận mặt bằng, bên B có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật.

– Giao toàn bộ trang thiết bị hiện có tại nhà xưởng cũng như tòa nhà văn phòng cho bên B (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm). Bên B nhận và sử dụng trang thiết bị và Tòa nhà văn phòng đúng mục đích. Trường hợp sử dụng sai mục đích và gây thiệt hại cho bên A, bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Đảm bảo bàn giao nhà xưởng cho bên B đúng hạn.

– Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là kiên cố, chắc chắn.

– Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 2 năm thì bên A phải bồi thường 03 tháng tiền thuê nhà xưởng và chi phí phát sinh của bên B chuyển xưởng. Trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng bên A buộc phải đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B như: Dịch bệnh, thiên tại, động đất…

– Trong thời hạn thuê nếu nhà xưởng bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan thì bên A chịu trách nhiệm sửa chữa cho bên B kể từ khi bên B thông báo cho bên A bằng văn bản.

Đảm bảo cho bên B có thể sử dụng ổn định nhà xưởng và tất cả diện tích thuê trong suốt thời hạn thuê.

– Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A không được bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê nhà xưởng tại hợp đồng này với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự thỏa thuận của bên B.

– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra.

– Không tăng giá thuê trước thời hạn mà không có sự đồng ý và thỏa thuận của bên B ngoài trường hợp quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

– Lấy lại diện tích cho thuê khi thời hạn thuê đã hết hoặc bị chấm dứt hợp đồng.

+) Bên B không trả tiền thuê theo thỏa thuận đã cam kết trong Hợp đồng này.

+) Bên B không sử dụng nhà xưởng theo đúng mục đích của pháp luật Việt Nam quy định.

Điều 4: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày 05/09/2020 giữ nguyên, không thay đổi. Nếu điều khoản trong phụ lục hợp đồng này trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi. Hai bên hoàn toàn chấp nhận sự sửa đổi đó.

: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà xưởng mà hai bên đã ký kết ngày 05/09/2020.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này .

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Chuẩn Và Mới Nhất Năm 2022

Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn và mới nhất năm 2021. Hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng kinh tế, phụ lục hợp đồng xây dựng, phụ lục hợp đồng dịch vụ.

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn và mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

Nếu bạn muốn thay đổi, chỉnh sửa các nội dung, điều khoản trên hợp đồng thì phải bổ sung thêm phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng được ký kết ban hành kèm theo hợp đồng đã được hai bên ký kết trước đó. Sau khi có những thỏa thuận về việc sửa đổi lại các điều khoản trong hợp đồng thì phải bổ sung phụ lục hợp đồng để điều chỉnh một số thông tin trên mẫu hợp đồng chính.

Địa danh, ngày … tháng… năm….

Số tài khoản:…

Số tài khoản:…..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số……. về ………… đối với hợp đồng đã ký số …………………………………….. , ngày…, tháng…năm…cụ thể như sau:

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số:…………………………….

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…..và có giá trị kể từ ngày ký……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ………, tại địa chỉ …….., chúng tôi gồm:

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/20…/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Chúng tôi, một bên là:

Ông/Bà:………Quốc tịch:…..

Đại diện cho (1):….. Điện thoại:…….

Và một bên là:

Nghề nghiệp (2):….

Địa chỉ thường trú:…

Số CMTND: ……..Cấp ngày:……….. Tại:……

Số sổ lao động (nếu có):……… Cấp ngày:………… Tại:……..

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số…, được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Địa danh, ngày … tháng… năm….

– Căn cứ theo HĐKT số…………đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại …………

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Chúng tôi gồm có:

Đại diên: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: +84………… Fax: +84…

Mã số thuế:……

Số tài khoản:……

Đại diên: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: +84………… Fax: +84…

Số tài khoản:……

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ……

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. 5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …….. số………và có giá trị kể từ ngày ký……..

Khi soạn thảo hợp đồng, người soạn thảo cần phải bảo đảm các yếu tố như:

– Bảo đảm về mặt hình thức của phụ lục hợp đồng: Phụ lục hợp đồng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trong trường hợp nào mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng phải tuân theo các quy định đó.

– Bảo đảm về mặt nội dung của phụ lục hợp đồng:

+ Về nguyên tắc, nội dung của phụ lục hợp đồng có các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí với nhau. Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng là những hàng hoá mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo người tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện

+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng có năng lực hành vi dân sự.

– Khi tham gia soạn thảo, ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng phải hết sức lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền, phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền hoặc vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

– Tư vấn miễn phí qua tổng đài về các mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn và mới nhất;

– Soạn thảo các mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn và mới nhất;

Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng

Hiệu lực của phụ lục hợp đồng. Giá trị pháp lí của phụ lục hợp đồng.Về phụ lục hợp đồng đã ghi nhận cụ thể tại Điều 408 Bộ luật dân sự.

Luật sư cho cháu hỏi phụ lục hợp đồng là gì và giá trị của nó được xác định như thế nào. Tại cháu đã kí hợp đồng rồi nhưng không ghi nhận về vấn đề tranh chấp và bồi thường. Hiện nay, bên kia thỏa thuận với cháu là không sửa đổi về vấn đề bồi thường trong hợp đồng chính mà ghi nhận tại phụ lục hợp đồng.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

“1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi”.

Về giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng : Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng dân sự, có giá trị pháp lý như hợp đồng. Trường hợp phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng.

Về nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục hợp đồng dùng để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng dân sự. Trường hợp phụ lục hợp đồng dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, ta có thể hiểu phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng và giá trị của chúng xác định như hợp đồng. Bạn hoàn toàn có thể thỏa thuận kí kết hợp đồng với bên đối tác của mình để đảm bảo giá trị thực hiện của hợp đồng do 2 bên kí kết.

Quy định về nội dung thỏa thuận của phụ lục hợp đồng

Quy định về nội dung thỏa thuận của phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng làm thay đổi nội dung hợp đồng có giá trị pháp lý không?

Tôi vào làm việc tại Ban Quản lý dự án được 5 năm rồi. Tôi được Giám đốc BQL ký hợp đồng loại không xác định thời hạn kể từ ngày 01/01/2015. Đến nay do BQL sáp nhập với 1 BQL khác nên Giám đốc làm phụ lục hợp đồng yêu cầu em ký lại loại hợp đồng xác định thời hạn từ ngày 01/01/2015 đến 31/3/2016. Vậy BQL ký thêm Phụ lục Hợp đồng như vậy có đúng không?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

“1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.”

“Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.”

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy trong trường hợp này, nếu có sự thỏa thuận giữa hai bên thì việc ký thêm phụ luc hợp đòng như vậy là đúng vì pháp luật về lao động luôn tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên.

Trong trường hợp không có sự thỏa thuận và nhất trí giữa hai bên thì việc ký thêm phụ lục hợp đồng như thế là không đúng quy định của pháp luật vì dẫn chiếu theeo hai điều luật vừa nêu trên thì việc ký thêm phụ lục hợp đồng chỉ được làm thay đổi thời hạn hợp đồng chứ không được thay đổi loại hợp đồng. Tức là bạn đâng ký hợp đòng 3 năm có thể ký thêm phụ lục thành 5 năm chứ không được thay đổi từ hợp đồng không xác định thời hạn thành hợp đồng xác định thời hạn. Trong trường hợp này bạn có thể ký lại một hợp đòng xác định thời hạn mới với Ban quản lý mới vừa được sáp nhập.

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN CỦA LUẬT DƯƠNG GIA:

Trường hợp thay đổi phụ lục hợp đồng so với hợp đồng chính

Luật sư cho tôi hỏi là tôi có kí hợp đồng lao động với công ty thời hạn 1 năm ngày 1/10/2015. Đến ngày 1/1/2016 tôi lại ký 1 phụ lục lao động điều chỉnh lương, phụ lục có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016. Vậy thời hạn hết hợp đồng lao động với công ty của tôi là ngày 30/9/2016 hay là ngày 31/12/2016. Cảm ơn luật sư!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Phụ lục của hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Khi hai bên giao kết hợp đồng có thỏa thuận về vấn đề chấm dứt hợp đồng dựa trên loại của hợp đồng quy định trong Điều 22 “Bộ luật lao động 2019”.

Điều 24 “Bộ luật lao động năm 2019” quy định thì trong hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của phụ lục hợp đồng.

Điều 35 “Bộ luật lao động 2019” và Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định trong qúa trình thực hiện hợp đồng, hai bên có nhu cầu có thể sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng bằng phụ lục, nếu sửa đổi về thời hạn của hợp đồng thì chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục của hợp đồng, đồng thời, việc sửa đổi ngày không được làm thay đổi loại hợp đồng hai bên đã giao kết.

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn có giao kết hợp đồng lao động với công ty có thời hạn 1 năm từ ngày 1/10/2015, đến hết 30/9/2016 thì hết hạn, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, trước khi hợp đồng có hết hạn, bạn có giao kết lại một phụ lục hợp đồng lao động điều chỉnh lương, phụ lục có hiệu lực kể từ ngày 1/12016 đến ngày 31/12/2016.

Tuy nhiên, có thế thấy, trong phụ lục này, 2 bên chỉ thực hiện việc thay đổi nội dung của tiền lương trong hợp đồng, còn không có thỏa thuận về thay đổi thời hạn của hợp đồng. Trong trường hợp phụ lục này có điều khoản về thời gian áp dụng việc điều chỉnh lương là đến ngày 31/12/2016, chứ không phải là thay đổi về thời hạn, nên dẫn đến cách hiểu khác trong hợp đồng lao động chính. Vì vậy, về nguyên tắc, thời hạn của hợp đồng lao động vẫn được áp dụng theo hợp đồng lao động chính, tức ngày 30/9/2016 là hết hạn hợp đồng.

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

8 Cách Chống Lại Cơn Buồn Ngủ Khi Học Bài Đảm Bảo Hiệu Quả

Cập nhật: 20/06/2020

Ăn nhiều rau quả

Rau quả rất tốt sức khỏe, giúp ổn định lượng đường trong cơ thể. Trong khi đó, đường lại tăng khả năng tập trung, giúp thí sính học bài hiệu quả hơn. Trong lúc học, bạn có thể pha một cốc nước cam hoặc trái cây nào đó cùng đường (một lượng vừa phải) để tăng khả năng ghi nhớ, tư duy trong khi học.

Ăn tối nhẹ nhàng, không nên ăn quá no

“Căng cơ bụng, trùng cơ mắt” là câu nói cực đúng khi mà bạn ăn tối xong và bắt tay vào việc học. Khi ăn no, cơ thể dồn hết năng lượng để tiêu hóa thức ăn lúc này não bộ sẽ hoạt động kém linh hoạt. Vì thế, càng ăn no thí sinh sẽ càng cảm thấy buồn ngủ.

Rửa mặt bằng nước lạnh

Khi đang học và cảm thấy quá buồn ngủ, bạn có thể rửa mặt bằng nước lạnh. Cách này cũng giúp bạn tỉnh táo và bớt thèm ngủ hơn ngay sau đó.

Không ngồi quá lâu ở bàn học

Ngồi quá lâu ở bàn học sẽ dẫn đến cảm giác ì ạch, mệt mỏi và buồn ngủ lúc nào không hay. Khi học được khoảng 1 tiếng, bạn có thể đứng dậy, giãn cơ đơn giản hoặc đi lại quanh phòng, đi lại quanh nhà, hoặc nhìn ra cửa sổ, ra ban công hóng gió một lúc… Nếu cảm thấy uể oải, quá mệt hay stress hay tìm mua cho mình một bộ ghế sofa thật êm ái để thư giãn giúp cơ thể được dễ chịu và lấy lại năng lượng để học tập.

Thực hiện vài động tác đơn giản

Nếu cơn buồn ngủ ập tới khi đang học, hãy thử thực hiện vài động tác như hít thở sâu, ngồi thẳng lưng lên không dựa vào ghế, lấy 2 tay xoa lên mặt theo hình vòng tròn, ngửa mặt về phía sau ghế 3-5 lần để xốc lại tinh thần.

Nghe nhạc

Âm nhạc giúp tập trung, kích thích trí não ghi nhớ tốt hơn. Vì thế, trong lúc học, bạn có thể bật nhạc baroque – một loại âm nhạc cổ điển và vặn nhỏ đủ nghe rồi tiếp tục làm bài hay học thuộc . Nếu đang học và thấy buồn ngủ, uể oải, thí sinh có thể bật những bản nhạc có giai đoạn hùng hồn, giục giã, củng cố niềm tin để xốc lại tình thần.

Uống cà phê

Cách này cũng không còn xa lạ gì với các thí sinh trong mùa thi cử. Một cốc cà phê sẽ giúp bạn tỉnh táo, đánh thức mọi giác quan. Tuy nhiên, cả phê chứa chất kích thích caffeine nên chú ý không được lạm dụng quá nhiều.

Suzy

Bạn đang xem bài viết Cách Soạn Phụ Lục Hợp Đồng Đảm Bảo Hiệu Lực trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!