Xem Nhiều 8/2022 # Cách Giải Bài Tập Về Mạch Điện Có Biến Trở Nâng Cao Cực Hay # Top Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 8/2022 # Cách Giải Bài Tập Về Mạch Điện Có Biến Trở Nâng Cao Cực Hay # Top Trend

Xem 13,365

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Giải Bài Tập Về Mạch Điện Có Biến Trở Nâng Cao Cực Hay mới nhất ngày 12/08/2022 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,365 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Đề Mạch Điện Có Biến Trở
 • Cách Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Có Ampe Kế Hay, Chi Tiết
 • Dạng Bài Toán Về Mạch Điện Hỗn Hợp Có Sự Tham Gia Của Vôn Kế Hoặc Ampe Kế Môn Vật Lý 9
 • Cách Giải Bài Tập Ghép Tụ Điện Nối Tiếp, Song Song Hay, Chi Tiết
 • Bìa Tập Điện: Vẽ Lại Mạch
 • Cách giải Bài tập về mạch điện có biến trở nâng cao cực hay

  Phương pháp giải:

  + Áp dụng công thức về tính điện trở của biến trở.

  + Áp dụng định luật Ôm.

  Bài tập ví dụ minh họa

  Khi con chạy C ở vị trí mà MC = 0,6 m. Tính điện trở MC của biến trở, tính hiệu điện thế giữa hai điểm AC.

  Hướng dẫn giải:

  Điện trở R 1 của đoạn MC của biến trở:

  ⇒ R 1 = 0,6R = 0,6.10 = 6 Ω

  Điện trở R 2 của đoạn CN của biến trở:

  Điện trở tương đương của đoạn AC

  Điện trở tương đương của đoạn mạch AB

  Cường độ dòng điện qua mạch chính:

  Hiệu điện thế giữa hai điểm AC: U AC = R AC.I = 2.2 = 4V

  Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết U AB = 16,5 V. Hỏi giá trị cực đại của biến trở là bao nhiêu? Biết khi đèn sáng bình thường hiệu điện thế và điện trở của đèn là 6 V và 12 W, cường độ dòng điện qua R 2 là 0,2 A.

  Đáp án: 75 Ω.

  Hướng dẫn giải:

  Gọi 2 phần của biến trở là R 1 và R 2.

  Mạch điện tương đương là:

  Đèn sáng bình thường thì U d = 6V; R d = 12 Ω.

  Cường độ dòng điện đi qua bóng đèn khi đó là

  Điện trở R 2 là:

  Điện trở R 1 là:

  Vậy điện trở toàn phần của biến trở là R = R 1 + R 2 = 35 + 30 = 75 Ω.

  Bài 3: Cho mạch điện (như hình vẽ), đèn sáng bình thường. Với U đm = 6V và I đm = 0,75 A. Đèn được mắc với biến trở có điện trở lớn nhất bằng 16 Ω và U MN không đổi băng 12V. Tính R 1 của biến trở để đèn sáng bình thường ?

  Hướng dẫn giải:

  Vẽ lại được mạch điện như sau:

  Vì đèn sáng bình thường nên U d = 6V và I d = 0,75A

  Ta có phương trình:

  Hay:

  Vậy phải điều chỉnh con chạy C để R AC = R 1 = 11,3 Ω thì đèn sáng bình thường.

  Bài tập trắc nghiệm tự luyện

  Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biến trở có điện trở toàn phần R o = 12 Ω. Đèn loại 6V – 0,5 A; U MN = 15 V.

  a) Tìm vị trí con chạy C để đèn sáng bình thường

  b) Khi định C dịch chuyển, độ sáng của đèn thay đổi thế nào?

  thì R CB = 12 – x (Ω)

  ⇔ x 2 + 18x – 144 = 0

  Loại nghiệm x = -24 Ω

  Dòng điện qua đèn là:

  Đáp án:

  a) R AC = 6 Ω

  Bài 2: Cho mạch điện (như hình vẽ):

  AB là biến trở con chạy C có điện trở toàn phần là 120 Ω. Nhờ có biến trở làm thay đổi cường độ dòng điện trong mạch từ 0,9 A đến 4,5 A. Tìm giá trị của điện trở R 1 ?

  Ta có:

  Ta có:

  ⇔ 4,5R 1 = 0,9R 1 + 108

  ⇒ U = 135 V

  Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ:

  ⇔ 3.(18 – x) = 6x

  ⇔ 54 – 3x = 6x

  ⇔ x = 6 Ω

  Đáp án: R AC = 6 Ω

  Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ:

  a) Xác định vị trí con chạy C để ampe kế chỉ số 0.

  b) Xác định vị trí con chạy C để hiệu điện thế giữa hai điện trở R 1 và R 2 bằng nhau.

  Áp dụng công thức:

  Suy ra:

  ⇔ 6 – x = 2x ⇔ x = 2 Ω

  ⇔ x 2 – 2x – 12 = 0

  Đáp án:

  a) R AC = 2 (Ω)

  b) R AC = 1 + √13 (Ω)

  Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ :

  Biết U o = 12 V, R o là điện trở, R là biến trở am pe kế lí tưởng. Khi con chạy C của biến trở R từ M đến N , ta thấy am pe kế chỉ giá trị lớn nhất I 1 = 2 A. Và giá trị nhỏ nhất I 2 = 1 A. Bỏ qua điện trở của các dây nối.

  Xác định giá trị R o và R ?

  Sơ đồ mạch:

  Suy ra:

  +) Để am pe kế chỉ giá trị nhỏ nhất thì: phải có giá trị cực đại, ta triển khai R CNM:

  Bài 6: Cho mạch điện (như hình vẽ) có 2 vị trí C cách nhau 10 cm, vôn kế đều chỉ 1 V. Cho biết AB có điện trở phân bố đều theo chiều dài, AB = 100cm và điện trở toàn phần của AB là R o = 18 Ω; R 1 = 3Ω; R 2 = 6 Ω; R V vô cùng lớn. Tính U MN ?

  Suy ra:

  Vậy U MN = 20 V

  Đáp án: U MN = 20 V

  Bài 7: Cho mạch điện (như hình vẽ). AB là biến trở có con chạy C; R A = 0; R 1 = 1 Ω; R 2 = 2 Ω; R o = 3 Ω (là điện trở toàn phần của AB). U MN = 4 V.

  Xác định vị trí con chạy C để ampe kế chỉ 1 A và có chiều từ D → C ?

  Cường độ dòng điện qua R 2 là:

  ⇔ -x 2 – x + 6 = 0

  Đáp án: R AC = 2 Ω

  Bài 8: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Điện trở toàn phần của biến trở là R o, điện trở của vôn kế rất lớn. Bỏ qua điện trở của ampe kế, các dây nối và sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế U không đổi. Lúc đầu con chạy C của biến trở đặt gần phía M. Hỏi số chỉ của các dụng cụ đo sẽ thay đổi như thế nào khi dịch chuyển con chạy C về phía N? Hãy giải thích tại sao?

  Giải thích:

  Khi dịch con chạy về phía N thì x tăng ⇒ tăng ⇒ R m giảm

  Mặt khác, ta lại có:

  Do đó, khi x tăng thì giảm và I tăng (c/m ở trên) nên IA tăng.

  Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ: U = 24V và không đổi, R 1 là dây dẫn bằng nhôm có chiều dài là 10m và tiết diện là 0,1 mm 2, R 2 là một biến trở có điện trở toàn phần 20 Ω.

  a, Tính điện trở của dây dẫn. Biết ρ = 2,8.10-8 Ω

  b, Điều chỉnh để R AC = 15 Ω. Tìm cường độ dòng điện qua R 1.

  a) Điện trở dây dẫn:

  b) Điện trở toàn mạch:

  Đáp án:

  a) R 1 = 2,8 Ω

  b) I = 3,66 Ω

  Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ.

  Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 8V, Đ là bóng đèn (3V – 3W) có điện trở R 1, các điện trở r = 2Ω, R 2 = 3Ω, MN là một biến trở có điện trở toàn phần bằng 3, Ampe kế, khóa K và các dây nối có điện trở không đáng kể, coi điện trở của bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

  Mở khóa K. Điều chỉnh vị trí của con chạy C sao cho RCN = 1Ω.

  Tìm R 1, R AB và số chỉ của Ampe kế khi đó.

  Sơ đồ mạch:

  Điện trở của đèn là:

  R AB = R MC + R CD + r

  U CD = U CED = I CD.R CD

  Số chỉ ampe kế:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Luật Ôm Cho Đoạn Mạch Chứa Điện Trở, Phương Pháp Vẽ Lại Mạch Điện
 • Vẽ Vật Thực Tĩnh Vật Màu Sắc
 • Bài 30. Vẽ Tĩnh Vật (Lọ Hoa Và Quả)
 • Bài 7: Vẽ Theo Mẫu Tĩnh Vật Lọ Hoa Và Quả (Vẽ Màu)
 • Tại Sao Gia Chủ Nên Treo Tranh Tĩnh Vật Lọ Hoa Và Quả Đơn Giản Trong Nhà?
 • Bạn đang xem bài viết Cách Giải Bài Tập Về Mạch Điện Có Biến Trở Nâng Cao Cực Hay trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100