Xem Nhiều 6/2023 #️ Cách Đọc Tên Thuốc Tây Và Phương Pháp Học Nhớ Tên Thuốc # Top 7 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 6/2023 # Cách Đọc Tên Thuốc Tây Và Phương Pháp Học Nhớ Tên Thuốc # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Đọc Tên Thuốc Tây Và Phương Pháp Học Nhớ Tên Thuốc mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng chữ cái Latin bao gồm có 24 chữ cái như sau:

Bảng chữ cái này được chia thành 2 loại gồm 6 nguyên âm a, e, i, o, u, y và 18 phụ âm b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z. Ngoài ra còn có thêm 2 chữ nữa: bán nguyên âm j và phụ âm đôi w.

Các chữ cái: a, i, u đọc giống tiếng Việt. VD: Kalium đọc là ka-li-um, Acidum đọc là a-xi-dum,…

Chữ e đọc thành chữ ê trong tiếng Việt. VD: Dividere đọc là đi-vi-đê-rê, Bene đọc là bê-nê,…

Chữ o đọc giống chữ ô trong tiếng Việt. VD: Cito đọc là xi-tô, Bibo đọc là bi-bô,…

Chữ y đọc như chữ uy trong tiếng Việt. VD: Amylum đọc là a-muy-lum, Pyramidonum đọc là puy-ra-mi-đô-num,…

Chữ j được như chữ i trong tiếng Việt: injection đọc là in-i-ếch-xi-o, Jucundus đọc là i-u-cun-đu-xờ,…

Các phụ âm đọc giống trong tiếng Việt: b, h, k, l, m, n, p, v. VD: Bibo đọc là bi-bô, Bonus đọc là bô-nu-xơ, hora đọc là hô-ra,…

Chữ c trước các chữ a, o, u đọc như chữ k và trước các chữ e, i, y, ae, oe đọc như chữ x trong tiếng Việt. VD: calor đọc là ca-lô-rờ, cutis đọc là cu-ti-xờ,…

Chữ d đọc giống chữ đ trong tiếng Việt. VD: Da đọc là đa, Dêcm, đọc là đê-xêm,…

Chữ f đọc như chữ ph trong tiếng Việt. VD: folium đọc là phô-li-um, Flos đọc là phờ-lô-xờ,…

Chữ g đọc như gh trong tiếng Việt. VD: Ghutta đọc là ghút – ta, Gelatinum đọc là ghê-la-ti-num,…

Chữ q luôn đi kèm với chữ u và đọc như chữ qu trong tiếng Việt. VD: Aqua đọc là a-qua, Quantum satis đọc là quan-tum xa-ti-xờ,…

Chữ r đọc như chữ r trong tiếng Việt và phải rung lưỡi. VD: Rutinum đọc là ru-ti-num), Recipe đọc là rê-xi-pê,…

Chữ s đọc như chữ x trong tiếng Việt, ngoại trừ trường hợp nó đứng giữa 2 nguyên âm hoặc đứng giữa một nguyên âm và chữ m hay n thì đọc như chữ d trong tiếng Việt . VD: Serum đọc là xê-rum, Rosa đọc là rô-da,…

Chữ t vẫn đọc giống chữ t trong tiếng Việt, trừ khi nó đứng trước chữ i và kèm theo một nguyên âm nữa thì đọc như chữ x. Nếu chữ t, i và nguyên âm còn lại có 1 trong 3 chữ s, t, x thì vẫn đọc là t. VD: Stibium đọc là xờ-ti-bi-um, stibiPotio đọc là pô-xi-ô,…

Chữ x đầu từ đọc như chữ x trong tiếng Việt, đứng sau nguyên âm đọc như kd. VD: Xylenum đọc là xuy-lê-num, xylenRadix đọc là ra-đich-xờ,…

Chữ z đọc như chữ d trong tiếng Việt. VD: Zingiberaceae đọc là din-ghi-bê-ra-xê-e, Ozone đọc là o-dô-nê,…

Nguyên âm kép gồm 2 nguyên âm đứng cạnh nhau và đọc thành một nguyên âm:

Ae đọc giống chữ e trong tiếng Việt. VD: Aequalis đọc là e-qu-a-li-xờ, Aether đọc là e-thê-rờ),…

Oe đọc như chữ ơ trong tiếng Việt .VD: Foetidus đọc là phơ-ti-đu-xờ, Oedema đọc là ơ-đê-ma,….

Au đọc như chữ au trong tiếng Việt. VD: Aurum đọc là au-rum, Lauraceae đọc là lau-ra-xê-e,…

Eu đọc như chữ êu trong tiếng Việt. VD: Neuter đọc là nê-u-tê-rờ, Seu đọc là sê-u,…

Những nguyên âm kép ae, oe nào mà có hai dấu chấm trên chữ e (ê) thì phải đọc tách riêng từng nguyên âm chúng tôi Aer đọc là a-ê-rờ, Aloe đọc là a-lô-ê,…

Đây là 2 nguyên âm đứng liền nhau đọc thành 2 âm với nguyên âm đầu đọc ngắn, nguyên âm sau đọc dài. VD: Opium đọc là ô-pi-um, Unguentum đọc là un-gu-ên-tum,…

Đây là 2 phụ âm đi liền nhau, phụ âm sau là h, đọc như phụ âm tương đương.

Ch đọc như kh trong tiếng Việt: Ochrea đọc là ô-khờ-rê-a, Cholera đọc là khô-lê-ra,…

Ph đọc như ph trong tiếng Việt: Camphora đọc là cam-phô-ra, Phiala đọc là phi-a-la,…

Rh đọc như phụ âm r trong tiếng Việt : Rheum đọc là rê-um, Rhizoma đọc là ri-dô-ma,…

Th đọc như phụ âm th trong tiếng Việt: Anthera đọc là an-thê-ra, Aetheroleum đọc là e-thê-rô-lê-um,…

Phụ âm ghép bao gồm 2 phụ âm đi liền nhau, phụ âm đầu đọc nhẹ, lướt nhanh sang phụ âm sau. VD: Bromum đọc là bờ-rô-mum, Natrium đọc là na-tờ-ri-um, Drupa đọc là đờ-ru-pa,…

Phụ âm đôi bao gồm 2 phụ âm giống nhau đi liền nhau, đọc một phụ âm cho âm tiết trước, một phụ âm cho âm tiết sau. VD: Gramma đọc là gờ-ram-ma, Gutta đọc là ghut-ta, Ferrum đọc là phêr-rum,…

Thêm nữa, chữ W không có trong bảng chữ cái Latin, đọc là v khi đứng trước nguyên âm hoặc từ có nguồn gốc tiếng Đức, đọc à u khi đứng trước phụ âm hoặc nếu có nguồn gốc tiếng Anh. VD: Fowler đọc là phô-u-lê-rờ, FowlerRawolfia đọc là rau-vô-lơ-phi-a,…

Cách ghi nhớ tên thuốc nhanh chóng, dễ dàng

Các cách ghi nhớ nhanh các tên các loại thuốc Tây Y

Hiện nay, Internet đang phát triển như vũ bão vì vậy việc nhờ công nghệ trợ giúp chắc chắn là một trong những cách khôn ngoan nhất. Chúng ta có thể nạp toàn bộ thông tin về tên thuôc và những đặc điểm, đặc tính, cách sử dụng và tra cứu chúng trên điện thoại hoặc máy tính. Việc làm này giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và cũng thuận tiện cho việc ghi nhớ tên thuốc được nhanh hơn.

Cách này không chỉ giúp sinh viên y dược ghi nhớ nhanh được những tên thuốc thực tế của từng bệnh nhân mà còn trau dồi được nhiều kỹ năng khác như: kỹ năng tư vấn, kỹ năng bán hàng, vận dụng được kiến thức học tập ra thực tế,…Mặt khác, bạn lại có thêm được một khoản thu nhập để trang trải cho việc học tập cũng như cuộc sống.

Hướng Dẫn Cách Đọc Tên Thuốc Tây Và Cách Học Tên Thuốc Dễ Nhớ

Hướng dẫn cách đọc tên thuốc tây và cách học tên thuốc dễ nhớ

Dược sĩ Đỗ Thu, giảng viên Cao đẳng Dược văn bằng 2 – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, việc đọc và ghi nhớ tên thuốc đối với những người làm ngành Y Dược là rất quan trọng. Hầu như tên của các loại thuốc Tây đều được viết bằng tiếng Latinh rất khó đọc, khó nhớ. Vậy phương pháp học như thế nào để có thể ghi nhớ được tất cả? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc các tên thuốc Tây phiên âm ra tiếng Việt và cách ghi nhớ chúng sao cho dễ dàng.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC TÊN THUỐC BẰNG CHỮ LATINH

Nguyên tắc viết và đọc các nguyên âm – phụ âm bằng Tiếng Việt

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên tắc viết và đọc các nguyên âm, phụ âm trong tiếng La tinh bằng tiếng Việt.

Bảng chữ cái Latin bao gồm có 24 chữ cái như sau:

Bảng chữ cái này được chia thành 2 loại gồm 6 nguyên âm a, e, i, o, u, y và 18 phụ âm b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z. Ngoài ra còn có thêm 2 chữ nữa: bán nguyên âm j và phụ âm đôi w.

Cách đọc và viết các nguyên âm và bán nguyên âm

Các chữ cái: a, i, u đọc giống tiếng Việt. VD: Kalium đọc là ka-li-um, Acidum đọc là a-xi-dum,…

Chữ e đọc thành chữ ê trong tiếng Việt. VD: Dividere đọc là đi-vi-đê-rê, Bene đọc là bê-nê,…

Chữ o đọc giống chữ ô trong tiếng Việt. VD: Cito đọc là xi-tô, Bibo đọc là bi-bô,…

Chữ y đọc như chữ uy trong tiếng Việt. VD: Amylum đọc là a-muy-lum, Pyramidonum đọc là puy-ra-mi-đô-num,…

Chữ j được như chữ i trong tiếng Việt: injection đọc là in-i-ếch-xi-o, Jucundus đọc là i-u-cun-đu-xờ,…

Cách đọc và viết những phụ âm

Các phụ âm đọc giống trong tiếng Việt: b, h, k, l, m, n, p, v. VD: Bibo đọc là bi-bô, Bonus đọc là bô-nu-xơ, hora đọc là hô-ra,…

Chữ c trước các chữ a, o, u đọc như chữ k và trước các chữ e, i, y, ae, oe đọc như chữ x trong tiếng Việt. VD: calor đọc là ca-lô-rờ, cutis đọc là cu-ti-xờ,…

Chữ d đọc giống chữ đ trong tiếng Việt. VD: Da đọc là đa, Dêcm, đọc là đê-xêm,…

Chữ f đọc như chữ ph trong tiếng Việt. VD: folium đọc là phô-li-um, Flos đọc là phờ-lô-xờ,…

Chữ g đọc như gh trong tiếng Việt. VD: Ghutta đọc là ghút – ta, Gelatinum đọc là ghê-la-ti-num,…

Chữ q luôn đi kèm với chữ u và đọc như chữ qu trong tiếng Việt. VD: Aqua đọc là a-qua, Quantum satis đọc là quan-tum xa-ti-xờ,…

Chữ r đọc như chữ r trong tiếng Việt và phải rung lưỡi. VD: Rutinum đọc là ru-ti-num), Recipe đọc là rê-xi-pê,…

Chữ s đọc như chữ x trong tiếng Việt, ngoại trừ trường hợp nó đứng giữa 2 nguyên âm hoặc đứng giữa một nguyên âm và chữ m hay n thì đọc như chữ d trong tiếng Việt . VD: Serum đọc là xê-rum, Rosa đọc là rô-da,…

Chữ t vẫn đọc giống chữ t trong tiếng Việt, trừ khi nó đứng trước chữ i và kèm theo một nguyên âm nữa thì đọc như chữ x. Nếu chữ t, i và nguyên âm còn lại có 1 trong 3 chữ s, t, x thì vẫn đọc là t. VD: Stibium đọc là xờ-ti-bi-um, stibiPotio đọc là pô-xi-ô,…

Chữ x đầu từ đọc như chữ x trong tiếng Việt, đứng sau nguyên âm đọc như kd. VD: Xylenum đọc là xuy-lê-num, xylenRadix đọc là ra-đich-xờ,…

Chữ z đọc như chữ d trong tiếng Việt. VD: Zingiberaceae đọc là din-ghi-bê-ra-xê-e, Ozone đọc là o-dô-nê,…

+ Nguyên âm kép, nguyên âm ghép

Nguyên âm kép gồm 2 nguyên âm đứng cạnh nhau và đọc thành một nguyên âm:

Ae đọc giống chữ e trong tiếng Việt. VD: Aequalis đọc là e-qu-a-li-xờ, Aether đọc là e-thê-rờ),…

Oe đọc như chữ ơ trong tiếng Việt .VD: Foetidus đọc là phơ-ti-đu-xờ, Oedema đọc là ơ-đê-ma,….

Au đọc như chữ au trong tiếng Việt. VD: Aurum đọc là au-rum, Lauraceae đọc là lau-ra-xê-e,…

Eu đọc như chữ êu trong tiếng Việt. VD: Neuter đọc là nê-u-tê-rờ, Seu đọc là sê-u,…

Những nguyên âm kép ae, oe nào mà có hai dấu chấm trên chữ e (ê) thì phải đọc tách riêng từng nguyên âm chúng tôi Aer đọc là a-ê-rờ, Aloe đọc là a-lô-ê,…

Nguyên âm ghép: Đây là 2 nguyên âm đứng liền nhau đọc thành 2 âm với nguyên âm đầu đọc ngắn, nguyên âm sau đọc dài. VD: Opium đọc là ô-pi-um, Unguentum đọc là un-gu-ên-tum,…

Phụ âm kép: Đây là 2 phụ âm đi liền nhau, phụ âm sau là h, đọc như phụ âm tương đương.

Ch đọc như kh trong tiếng Việt: Ochrea đọc là ô-khờ-rê-a, Cholera đọc là khô-lê-ra,…

Ph đọc như ph trong tiếng Việt: Camphora đọc là cam-phô-ra, Phiala đọc là phi-a-la,…

Rh đọc như phụ âm r trong tiếng Việt : Rheum đọc là rê-um, Rhizoma đọc là ri-dô-ma,…

Th đọc như phụ âm th trong tiếng Việt: Anthera đọc là an-thê-ra, Aetheroleum đọc là e-thê-rô-lê-um,…

Phụ âm ghép: Phụ âm ghép bao gồm 2 phụ âm đi liền nhau, phụ âm đầu đọc nhẹ, lướt nhanh sang phụ âm sau. VD: Bromum đọc là bờ-rô-mum, Natrium đọc là na-tờ-ri-um, Drupa đọc là đờ-ru-pa,…

Phụ âm đôi: Phụ âm đôi bao gồm 2 phụ âm giống nhau đi liền nhau, đọc một phụ âm cho âm tiết trước, một phụ âm cho âm tiết sau. VD: Gramma đọc là gờ-ram-ma, Gutta đọc là ghut-ta, Ferrum đọc là phêr-rum,…

Ngoài ra, chữ W không có trong bảng chữ cái Latin, đọc là v khi đứng trước nguyên âm hoặc từ có nguồn gốc tiếng Đức, đọc à u khi đứng trước phụ âm hoặc nếu có nguồn gốc tiếng Anh. VD: Fowler đọc là phô-u-lê-rờ, FowlerRawolfia đọc là rau-vô-lơ-phi-a,…

HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC NHỚ TÊN THUỐC NHANH CHÓNG

Với những sinh viên Cao đẳng Dược hay những người làm nghề Y Dược nói chung, việc ghi nhớ tên thuốc là rất quan trọng vì có ghi nhớ tên thuốc thì mới có thể tư vấn và kê đơn thuốc cho người bệnh được. Vậy làm thế nào để học ghi nhớ tên thuốc dễ dàng? Các bạn có thể tham khảo một số phương pháp sau đây:

Sử dụng sự trợ giúp của công nghệ.

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, bạn có thể tra cứu toàn bộ các thông tin về thuốc bao gồm tên thuốc, đặc điểm, đặc tính, cách sử dụng… trên điện thoại hoặc máy tính. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và thuận tiện cho việc ghi nhớ tên thuốc nhanh hơn.

Để nhớ được các tên thuốc thì bắt buộc bạn phải học thật chăm chỉ, nếu bạn không thông minh được như những người khác thì hãy học tập và làm việc nhiều hơn họ. Chỉ cần học nhiều thì chắc chắn bạn sẽ nắm vững và học thuộc hết tên các loại thuốc.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo Dược sĩ chuyên nghiệp

Đi làm thêm tại những hiệu thuốc

Phương pháp này không những giúp bạn nhớ nhanh được tên các loại thuốc mà còn rèn luyện thêm được nhiều kỹ năng như tư vấn, bán hàng… đồng thời có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Nguồn: chúng tôi tổng hợp.

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.Tư vấn tuyển sinh: 0886.212.212 – 0996.212.212

Cách Nhớ Tên Các Vị Thuốc Đông Y ( Tiếp )

6THUỐC HÀNH KHÍ GIẢI UẤT : hương phụ (củ ấu,) , ô dược , trần bì, mộc hương , sa nhân , thanh bì, bạch đậu khấu

CÂU CHUYỆN: mùi từ củ hành (thuốc hành khí ) đánh thúc một con gấu đen ( hương phụ , ô dược ) , con gấu lần theo mùi thơm đến một cây có mùi thơm (mộc hương ) .Nhìn thấy con gấu , người trên cây sợ quá lăn xuống ( sa nhân ) làm rơi cả 2 cái bì (trần bì , thanh bì) . Một cái đựng hành, một cái đựng trắng quả đậu (bạch đậu khấu )

7THUỐC THANH NHIỆT GIẢI THỬ : lá sen , tây qua, hương nhu , hoắc hương , bạch biển đậu

CÂU CHUYỆN : mùa hè có 1 cô nàng đi tắm nắng ( thuốc giải thử ) ở bãi biển (bạch biển đậu ) .Ngồi trên bãi biển. Cô lấy 1 cái lá sen để che nắng , chợt cô ngửi thấy có mùi hắc (hoắc hương ) từ biển thổi vào , thì ra 1 ông tây bán dưa hấu đi qua (tây qua ) ông này có lẽ bị hôi nách . cô gọi ông lại trò chuyện và hỏi mua . thì ra dưa hấu của ông rất thơm (hương nhu )

8THUỐC THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC :kim ngân xa , xạ can , sài đất , liên kiều

CÂU CHUYỆN : có cô Liên là việt kiều (liên kiều )mua 1 sào đất ( sài đất ) để trồng hoa kim ngân (kim ngân hoa ) làm thuốc giải độc , nhưng không may bị thua lỗ , hết tiền , không có chồng , cô nhảy từ lan can để tự tử (xạ can )

9THUỐC THANH NHIỆT TẢ HỎA : thạch cao , mật gấu , chỉ tử , tri mẫu , hạ khô thảo , thảo quyết minh , trúc diệp , lô căn , cây cối xay

CÂU CHUYỆN : trong gian bếp lợp bằng lá tre (trúc diệp ) hai mẹ con (tri tử, chi mẫu) đang dùng cỏ khô(hạ khô thảo, thảo quyết minh) và rễ sậy (lô căn) để đun thì không may lửa bén ra làm cháy bếp (thuốc tả hỏa), hoảng quá, hai người chỉ cầm chai thạch cao đựng mật gấu chạy ra, sau đó họ múc nước trong chiếc cối xay ( cây cối xay) để dập lửa.

CHỈNH SỬA VÀ ĐĂNG BỞI ADMIN bài viết thuộc sở hữu của chúng tôi .Nếu bạn copy sang trang khác vui lòng nêu rõ nguồn .thanks

Cách Học Tên Thuốc Dễ Nhớ Dành Cho Các Dược Sĩ Trẻ

Các cách học tên thuốc dễ nhớ là điều khó khăn khi mở nhà thuốc mà các Dược sĩ trẻ hay gặp phải. Mong rằng những chia sẻ của Mediphar USA sẽ giúp ích được các Dược sĩ trẻ trong việc kê đơn thuốc, tránh được những nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra.

Thuốc giống nhau có nghĩa là gì?

Theo định nghĩa WHO, Thuốc giống nhau (gọi ngắn LASA) là thuốc có tên biệt dược hoặc tên hoạt chất phát âm tương tự nhau (đồng âm) nên trong quá trình lưu thông, bảo quản, sử dụng dễ bị nhầm lẫn nên đã để lại nhiều hệ lụy, thậm chí có thể gây tử vong.

Nguyên nhân:

Do lỗi nhận thức bằng thị giác, thính giác

Do lỗi nhớ tên thuốc trong thời gian ngắn

Do lỗi nhập dữ liệu vào máy tính

Những tên thuốc giống nhau dễ gây nhầm lẫn

Ergotamin/Ergometrin

Ergotamin dùng điều trị bệnh đau nửa đầu. Nhưng vì giống nhau ở phần đầu “Ergo” nên rất dễ nhầm sang thuốc ergometrin có tác dụng cầm máu. Và hậu quả là càng uống vào càng đau đầu thêm.

Avelox/Levonox (Lovenox)

Avelox là thuốc dùng để trị các nhiễm khuẩn tiết niệu. Nhưng vì giống nhau ở âm đuôi cuối “ox” nên nhiều Dược sĩ nhầm lẫn với thuốc Levonox có tác dụng trị tăng đông máu.

Ikaran/Tanakan

Ikaran chuyên trị bệnh đau nửa đầu. Nhưng vì nó cùng vần “an” với Tanakan nên rất dễ nhầm lẫn. Thuốc này không thể và không có khả năng cắt cơn đau nửa đầu, nhưng người ta đôi khi cứ nhầm lẫn nó với Ikaran như một anh em song sinh vậy. Thật ra, chúng không có họ hàng gì với nhau.

Spartein/Sparmaverin

Nói đến sự nhầm lẫn thì sự trùng hợp tên do tính tương tự sẽ khá thú vị tới mức một đằng Spartein là một thuốc gây tăng co bóp cơ. Nhưng lại rất dễ nhầm lẫn với thuốc Sparmaverin chống lại sự co bóp cơ trơn. Thuốc này sau khi được uống vào, tất cả các cơn đau co thắt của hệ tiêu hóa được xóa bỏ hoàn toàn.

Hai thứ khác nhau là thế, nhưng chắc là do cùng có chữ S, cũng có khi là do phát âm vần đầu “Spar” giống nhau nên nhiều nhà thuốc cứ nghĩ Spartein là biệt dược đặc biệt của Sparmaverin. Và họ đã không ngần ngại điều chuyển một bệnh nhân cần phải sử dụng thuốc tiêu hóa sang dùng thuốc suy tim.

Cenzitax/Cezirnate

Cezirnate là thuốc điều trị viêm đường hô hấp. Thế nhưng, chẳng hiểu sao người ta vẫn cứ nhầm Cezirnate với Cenzitax. Đây không phải là beta lactam, không dây mơ rễ má gì với kháng sinh.

Cenzitax là thuốc làm giãn mạch máu não, nhất là mạch máu tiền đình, được dùng để chống rối loạn tiền đình, chống say tàu xe khi dùng cùng với Nautamin.

Prospan/Proscar

Thuốc Prospan giúp trị ho chiết xuất từ cây thường xuân. long đờm, giảm ho, thường được các bà mẹ tự mua cho uống để chữa ho cho trẻ em.

Proscar là một thuốc chuyên để điều trị bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Cách học tên thuốc dễ nhớ

Có một số cách giúp bạn dễ nhớ được tên thuốc như sau:

Sử dụng một số kỹ thuật mới như: Đối chiếu sử dụng thuốc (Medication Reconciliation), hay hệ thống ra y lệnh điện tử (Computerized Physician Order Entry hay CPOE)

Sắp xếp các nhóm thuốc cần đặt tại vị trí riêng biệt, không theo thứ tự chữ cái, như theo số kệ, hoặc trong các thiết bị pha chế tự động. Sử dụng các kỹ thuật như in đậm và khác biệt màu sắc chữ để giảm sự nhầm lẫn khi sử dụng.

Sắp xếp thuốc LASA vào các tủ, kệ, khay chứa thuốc khác nhau. Các thuốc cấp phát lẻ đã bóc khỏi hộp thuốc phải để vào khay riêng hoặc phải tách riêng ra bằng vách ngăn nếu đựng trong cùng một khay thuốc. Dán nhãn bên ngoài các tủ, kệ, khay chứa thuốc và dán ở vị trí dễ thấy.

Khi nhập và cấp phát thuốc cần đọc kỹ đơn thuốc, sổ hoặc phiếu xuất nhập thuốc. Nếu các thông tin này chưa rõ, không được suy diễn mà phải xác nhận lại với người ghi thông tin trước để kiểm tra tính chính xác.

Nhận diện thuốc dựa vào tên thuốc, hàm lượng, nồng độ, dạng bào chế hoặc đường dùng. Không nên nhận diện thuốc dựa vào hình dạng bao bì và vị trí đặt để thuốc

Đồng thời, nếu quý vị mong muốn tìm một đơn vị cung cấp các dòng thực phẩm chức năng với giá sỉ, cùng chiết khấu cao. Thì đừng ngần ngại, liên hệ ngay với Mediphar USA – Đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm SẢN XUẤT đạt tiêu chuẩn GMP.

Bạn đang xem bài viết Cách Đọc Tên Thuốc Tây Và Phương Pháp Học Nhớ Tên Thuốc trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!