Thông tin bảng giá hột xoàn tấm mới nhất

Cập nhật thông tin chi tiết về bảng giá hột xoàn tấm mới nhất ngày 23/02/2020 trên website Maiphuongus.net

Bảng giá kim cương - hột xoàn trong nước hôm nay

Giá kim cương GIA

Kích thước (ly) Carat Nước Độ sạch Độ bóng Đối xứng Chế tác Giá (1000đ) GIA Report
4.50 0.34 D IF EX VG EX 29,339.280 1308268921
4.50 0.35 E VVS1 EX EX EX 21,385.000 6322796751
4.50 0.32 E VVS2 EX EX EX 19,491.840 1325680664
4.50 0.33 F VVS2 EX EX EX 18,728.325 2336402628
4.50 0.34 F IF EX EX EX 21,812.700 6321808179
4.50 0.34 F IF EX EX EX 21,812.700 5326442769
4.51 0.34 D VVS2 EX EX EX 21,189.480 2181524032
4.51 0.35 E VVS2 EX EX EX 19,740.000 1279904443
4.51 0.33 E VS2 EX EX EX 17,914.050 2307919684
4.51 0.34 E IF VG EX EX 22,372.000 5316764875
4.51 0.35 E IF EX EX EX 23,030.000 1339420539
4.52 0.33 D IF EX EX EX 29,313.900 6331345251
4.52 0.34 E IF EX EX EX 23,043.160 1323358362
4.52 0.34 F VS2 EX EX VG 17,282.370 1315099741
4.54 0.33 D IF EX VG EX 29,313.900 6292052961
4.54 0.34 D IF VG EX EX 29,339.280 2317058332
4.56 0.35 D IF EX EX EX 29,610.000 2306168498
4.62 0.36 E VS2 VG VG EX 19,796.400 5196424356
4.60 0.36 E VS2 EX VG EX 19,796.400 2165430453
4.61 0.34 D VS2 VG EX EX 19,663.390 2186849280
4.61 0.35 D IF EX EX EX 29,610.000 1308348281
4.63 0.35 D IF EX EX EX 31,386.600 7306273149
4.64 0.35 E VS2 EX EX EX 19,904.500 5171635413
5.06 0.46 D VS2 EX EX EX 41,856.320 2175738482
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 49,617.900 2146527049
5.00 0.46 E VVS1 EX VG EX 51,347.500 1207060407
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 2226503474
5.00 0.48 E VVS1 EX EX EX 51,324.000 1278603933
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 5233011428
5.00 0.46 F VVS1 EX EX EX 44,753.400 6292109791
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 46,245.180 5176859545
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 49,617.900 6195630408
5.01 0.46 D IF EX EX EX 59,930.640 6265139727
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 49,937.500 1119191794
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 44,753.400 2181349145
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 51,911.500 2267598976
5.01 0.47 F IF EX EX EX 46,720.350 7278272120
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 46,212.750 2176203844
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 50,760.000 6271670097
5.04 0.46 D VVS2 EX EX EX 49,563.850 1299260367
5.04 0.45 E VS1 EX EX EX 39,021.750 2166127663
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 2197581131
5.05 0.46 D IF EX EX EX 59,930.640 2264877172
5.05 0.46 D SI1 VG VG VG 32,862.400 2161565979
5.28 0.56 F IF EX EX EX 59,996.440 2156444857
5.40 0.60 E IF EX EX EX 78,325.500 7246428871
5.40 0.58 F VS2 EX EX EX 49,722.240 3245718612
5.42 0.60 E IF EX VG VG 69,795.000 2277405811
5.42 0.61 E VS1 EX EX EX 57,598.030 2324051064
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 59,494.950 5182022742
5.55 0.66 D VVS2 EX EX EX 72,199.050 1315880274
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 95,987.160 2131403161
5.80 0.80 D VS1 EX VG VG 89,676.000 7321596359
5.81 0.71 F IF EX EX EX 84,092.400 5156154087
5.83 0.71 E VS1 EX EX EX 89,998.890 2196098352
6.00 0.81 F IF EX EX EX 150,757.200 2175871896
6.00 0.82 D VS2 EX EX EX 119,955.750 6241823033
6.00 0.82 D VVS1 EX EX EX 134,890.000 2337279275
6.00 0.82 F VVS1 EX EX EX 117,932.400 1206636232
6.00 0.80 F VS2 EX EX EX 95,880.000 2346202730
6.03 0.80 F VVS2 EX EX EX 117,913.600 7326353170
6.10 0.90 E IF EX VG VG 168,777.000 1203663754
6.30 0.96 D VS1 EX EX EX 159,160.800 6342107976
6.31 0.90 F IF EX EX EX 177,977.250 6275458367
6.30 0.98 D VVS1 EX EX EX 198,219.210 1338217595
6.37 0.90 G VS1 VG EX EX 148,790.250 5161757258
6.38 0.95 D IF EX EX EX 189,807.150 2337021756
6.38 0.92 D IF EX EX EX 189,715.500 7318454381
6.50 1.01 F IF EX EX EX 246,844.000 5293922304
6.57 1.08 I VS2 EX EX EX 142,381.800 1199519632
6.60 1.01 E VVS1 EX EX EX 267,161.160 7301713592
6.63 1.09 E IF EX EX EX 297,595.070 5226007970
6.80 1.21 E VS1 EX EX EX 273,829.050 7246825467
6.81 1.20 D VS1 EX EX EX 299,314.800 1315047687
7.88 1.89 J SI1 EX EX EX 229,850.000 7263217668
6.88 1.25 E VVS1 EX EX EX 351,618.750 5172862531
6.88 1.25 D IF EX EX EX 479,987.500 5203119419
6.94 1.30 O-P VS1 EX EX EX 98,676.500 6292490000
7.00 1.27 E IF EX VG EX 374,853.200 2141971079
7.00 1.24 D VVS1 EX EX EX 365,852.700 1142122097
7.01 1.33 D VS2 EX EX EX 288,796.200 2206707489
7.06 1.33 D IF EX EX EX 486,952.900 2176237307
7.07 1.34 D IF EX EX EX 418,817.000 3305931081
7.20 1.50 E IF EX EX VG 450,495.000 6202166019
7.20 1.51 F IF EX EX VG 396,012.600 3225732889
7.20 1.37 D IF EX EX EX 489,364.000 2216203821
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX 472,829.400 2214780692
7.55 1.63 E VVS1 EX EX EX 569,978.400 1119519872
8.00 2.08 M VS1 EX VG VG 269,817.600 6173894088
8.02 1.94 E VVS2 EX EX EX 796,343.325 1172834468
8.02 1.95 D VVS2 EX EX EX 892,212.750 5171960352
8.02 1.81 G VVS2 EX EX EX 467,034.300 6345367128
8.05 2.00 F IF EX EX EX 888,300.000 1199249295
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1,184,417.625 2237971416
8.19 2.00 D FL EX EX EX 1,297,200.000 1268151276
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX 897,796.350 6205768710
8.45 2.31 F VS1 EX EX EX 789,846.750 6215733017
8.57 2.26 D VVS2 EX EX EX 908,712.100 2186556900
8.73 2.41 F VS1 EX EX EX 780,090.490 2175932500
8.88 2.71 E VVS1 EX EX EX 1,199,666.188 6197093144
8.90 2.68 E VS1 EX EX EX 899,354.400 2286094395
9.09 2.75 D FL EX EX EX 2,649,625.000 1196050110
9.42 3.04 F IF EX EX EX 1,996,748.000 7166820900
9.67 3.35 E VVS2 EX EX EX 1,495,775.000 6325411289
9.85 3.50 D IF EX EX EX 2,295,515.250 6321893092
10.06 3.83 D IF EX EX EX 3,978,221.000 5303089184
10.16 4.02 O P VVS2 EX EX EX 712,303.800 1192472119
11.33 5.51 G VS1 EX EX EX 2,996,023.930 2175545822
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 3,990,723.000 1182921703
12.99 8.02 J VVS1 EX EX EX 3,298,225.000 2156795625
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 3,996,724.900 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 4,968,794.880 5161727536
11.16 5.03 N VS2 EX EX EM 998,897.640 1172838019
18.32 35.04 FBF VS2 EX EX ASSCHER 18,527,400.000 2191016884
6.04 0.80 D VVS2 EX VG EM 82,908.000 6265896653
6.18 0.81 F VVS1 VG VG EM 80,518.050 1268743192
6.46 1.00 E VVS2 VG VG EM 138,180.000 2287937693
6.57 1.03 E VVS2 EX EX EM 138,258.960 6272838541
6.59 1.03 F VVS2 EX VG EM 127,076.250 7301407317
7.25 2.00 U-V VVS2 EX VG CU 155,100.000 2195114359
8.66 1.02 D IF EX EX PE 243,295.500 6321290809
8.77 1.00 D VVS1 VG EX PE 180,950.000 7322048970
8.70 1.50 E VVS2 EX VG OL 288,697.500 6322498924
9.42 3.01 O-P VVS2 EX EX EM 303,453.150 6285381281
9.45 3.07 D VVS1 EX EX RADIANT 1,425,585.200 2236140537
12.43 3.19 F VVS1 EX EX PEAR 1,050,447.063 7216338119

Giá kim cương Doji

Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ)
Round 0.73 E VVS2 Excellent
142,502,000
Round 0.71 E VVS2 Excellent
132,970,000
Round 0.35 G VS2 Excellent
17,273,000
Round 0.35 F VS2 Excellent
19,270,000
Round 0.35 F VS1 Excellent
20,398,000
Round 0.35 F VS1 Excellent
20,398,000
Round 0.36 E VS2 Excellent
20,798,000
Round 0.33 E VS2 Excellent
20,798,000
Round 0.35 E VS1 Excellent
21,973,000
Round 0.35 D VS2 Excellent
22,208,000
Round 0.37 D VS1 Excellent
23,195,000
Round 0.35 F VVS2 Excellent
25,474,000
Round 0.37 E VVS2 Excellent
27,119,000
Round 0.33 E VVS1 Excellent
28,905,000
Round 0.50 F VS1 Excellent
46,460,000
Round 0.50 D VS2 Excellent
50,713,000
Round 0.51 E VS1 Excellent
50,901,000
Round 0.62 F VS2 Excellent
56,189,000
Round 0.61 E VS2 Excellent
59,267,000
Round 0.62 E VS2 Excellent
59,267,000
Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ)
Round 0.50 E VVS2 Excellent
61,805,000
Round 0.60 F VS1 Excellent
62,299,000
Round 0.51 E VVS1 Excellent
62,745,000
Round 0.62 E VS1 Excellent
66,905,000
Round 0.50 D VVS2 Excellent
66,975,000
Round 0.63 D VS1 Excellent
68,244,000
Round 0.63 E VVS2 Excellent
77,973,000
Round 0.62 D VVS2 Excellent
83,472,000
Round 0.61 D VVS2 Excellent
83,472,000
Round 0.61 F IF Excellent
85,940,000
Round 0.62 E VVS1 Excellent
87,162,000
Round 0.81 G SI1 Excellent
91,509,000
Round 0.60 D VVS1 Excellent
92,825,000
Round 0.78 E SI1 Excellent
98,104,000
Round 0.83 G VS2 Excellent
99,839,000
Round 0.72 F VVS2 Excellent
114,140,000
Round 0.82 D SI1 Excellent
119,639,000
Round 0.77 E VVS2 Excellent
119,991,000
Round 0.85 E VS2 Excellent
130,308,000
Round 0.81 D VS2 Excellent
131,483,000
Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ)
Round 0.80 E VS1 Excellent
133,833,000
Round 0.90 F SI1 Excellent
135,144,000
Round 0.81 F VVS2 Excellent
137,287,000
Round 0.87 D VS1 Excellent
140,530,000
Round 0.90 G VS2 Excellent
147,768,000
Round 0.85 F VVS1 Excellent
154,889,000
Round 0.80 D VVS2 Excellent
156,534,000
Round 0.90 G VS1 Excellent
158,884,000
Round 0.80 F IF Excellent
172,819,000
Round 0.84 E VVS1 Excellent
179,117,000
Round 0.87 E IF Excellent
182,830,000
Round 0.84 D VVS1 Excellent
191,948,000
Round 0.90 F VVS2 Excellent
197,048,000
Round 1.15 G VS2 Excellent
198,082,000
Round 1.21 G SI1 Excellent
210,305,000
Round 1.00 F VS2 Excellent
210,513,000
Round 1.00 F VS2 Excellent
210,513,000
Round 0.92 D VS1 Excellent
219,725,000
Round 0.90 D VS1 Excellent
219,725,000
Round 1.00 E VS2 Excellent
223,838,000
Hình dạng Trọng lượng (cts) Cấp mầu Độ tinh khiết Chế tác Giá (VNĐ)
Round 1.00 F VS1 Excellent
223,955,000
Round 1.10 F VS1 Excellent
223,955,000
Round 1.00 D VS2 Excellent
224,707,000
Round 1.00 E VS1 Excellent
227,480,000
Round 0.90 F VVS2 Excellent
231,123,000
Round 1.28 H VS2 Excellent
241,913,000
Round 0.92 F VVS1 Excellent
243,296,000
Round 1.30 F SI1 Excellent
245,646,000
Round 0.90 E VVS2 Excellent
247,690,000
Round 1.09 E VS1 Excellent
247,925,000
Round 1.15 E VS2 Excellent
253,612,000
Round 0.93 E VVS1 Excellent
254,975,000
Round 0.92 E IF Excellent
254,975,000
Round 1.26 G VS1 Excellent
268,288,000
Round 1.24 G VS2 Excellent
268,370,000

Giá kim cương Thế giới kim cương

GIÁ KIM CƯƠNG 3 LY 6 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 11,983,000 9,637,000 9,200,000 8,395,000 8,004,000
E 11,546,000 9,200,000 8,740,000 8,004,000 7,613,000
F 11,109,000 8,740,000 8,303,000 7,613,000 7,245,000
G 10,304,000 8,257,000 7,820,000 7,130,000 6,854,000
H 9,890,000 7,820,000 7,337,000 6,670,000 6,440,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 18,538,000 17,710,000 16,882,000 15,778,000 15,042,000
E 17,710,000 16,882,000 16,054,000 15,042,000 14,306,000
F 16,882,000 16,054,000 15,226,000 14,306,000 13,570,000
G 15,939,000 14,973,000 14,168,000 13,363,000 12,489,000
H 15,042,000 14,168,000 13,271,000 12,374,000 11,500,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 5 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 32,246,000 27,255,000 24,173,000 23,161,000 22,379,000
E 26,289,000 24,173,000 21,850,000 21,597,000 20,792,000
F 23,322,000 21,850,000 20,309,000 20,010,000 19,228,000
G 21,850,000 20,585,000 19,320,000 18,998,000 18,009,000
H 19,596,000 19,320,000 18,331,000 18,009,000 17,020,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY 4 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 104,489,000 87,193,000 78,545,000 70,955,000 65,527,000
E 80,592,000 74,451,000 70,610,000 66,884,000 60,099,000
F 73,186,000 68,080,000 66,631,000 64,170,000 57,408,000
G 65,044,000 61,709,000 60,030,000 57,408,000 53,337,000
H 57,868,000 55,315,000 53,406,000 51,980,000 49,266,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 3 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 360,985,000 296,033,000 258,566,000 221,076,000 193,591,000
E 280,508,000 258,566,000 236,072,000 198,605,000 183,609,000
F 245,019,000 236,072,000 211,094,000 186,093,000 173,604,000

Cách lựa chọn kim cương và đánh giá kim cương thật giả

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được món trang sức ưng ý dựa vào những yếu tố sau đây:

1. Hình dạng viên kim cương - Diamond Shape

Từ viên kim cương thô được phát hiện cho đến viên kim cương hoàn mỹ đính trên món trang sức là cả một quá trình chế tác dày công tỉ mỉ. Hình dạng của viên kim cương quyết định rất nhiều đến việc thể hiện độ trong và khả năng phản quang của nó. Có 10 hình dạng phổ biến sau:

  • Hình tròn (Round): Đây là hình dạng phổ biến nhất vì nó cho phép khả năng khúc xạ ánh sáng cao nhất thông qua 58 mặt cắt nhỏ.
  • Hình vuông góc nhọn (Princess): Đây là hình dạng duy nhất không có góc bo tròn của một viên kim cương và thường được dùng trong nhẫn đính hôn. Màu sắc có thể mờ dần từ trung tâm ra góc.
  • Hình chữ nhật vạt góc (Radiant): Hình dạng này giống với Princess nhưng các góc được vạt ngang chứ không để nhọn.
  • Hình chữ nhật xếp tầng (Emerald): Cấu trúc xếp tầng khiến cho viên kim cương ít phản quang hơn, nhưng bù lại, nó thể hiện độ tinh khiết rõ ràng hơn, vì vậy hãy chọn một viên kim cương càng ít tạp chất càng tốt.
  • Hình vuông xếp tầng (Asscher): Có cấu trúc tương tự với Emerald nhưng là hình vuông, một viên kim cương Asscher đạt chuẩn sẽ có tâm hình vuông khi ta nhìn xuyên qua mặt cắt.
  • Hình hạt thóc (Marquise): Hình dạng này có thể tối đa hóa trọng lượng carats của viên kim cương và tạo cảm giác thon dài cho ngón tay đeo nhẫn.
  • Hình bầu dục (Oval): Hình dạng này cũng tối ưu hóa khả năng phản quang như hình tròn, nhưng tạo cảm giác viên kim cương lớn hơn và ngón tay trông thon dài hơn.
  • Hình giọt lệ/trái lê (Perl): Đặc trưng của hình dạng này là nhọn ở đỉnh và tròn ở đáy giống như giọt nước. Đây là sự kết hợp của hình Round và Marquise, tạo cảm giác thon dài cho ngón tay.
  • Hình trái tim (Heart): Đây có lẽ là hình dạng lãng mạn mà các cô gái rất thích. Viên kim cương hình trái tim phải có hai nửa đều nhau, khe sắc nét và cánh hơi tròn.
  • Hình nhữ nhật bo góc (Cushion): Hình dạng này gần giống “cái gối” với các góc được bo tròn, tạo cảm giác bề mặt rộng và phản chiếu ánh sáng dày.

2. Trọng lượng viên kim cương - Carat

Carat là đơn vị đo trọng lượng của một viên kim cương. Một đơn vị “carat” tương ứng với 200 miligam. Nếu mọi yếu tố khác là giống nhau, giá của kim cương tăng lên cùng với trọng lượng viên, viên kim cương lớn hơn thì có độ hiếm hơn và được yêu thích nhiều hơn. Tuy nhiên, hai viên kim cương trọng lượng carat tương đương có thế giá trị rất khác nhau tùy thuộc vào ba yếu tố khác của 4C: độ tinh khiết, màu sắc và giác cắt.

3. Màu sắc viên kim cương - Color 

Màu tự nhiên của kim cương thường là màu trắng (không màu). Tuy nhiên, những viên kim cương không màu lại cực kỳ hiếm vì chúng có xu hướng tự biểu lộ màu vàng hoặc vàng nhạt, màu này tạo nên cảm giác viên kim cương bị đục và kém tinh khiết.

Chính vì thế mà trong bảng phân màu của GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ), màu sắc của kim cương được phân theo cấp độ bảng chữ cái từ D-Z, trong đó D là trắng nhất (không màu, hiếm nhất, đắt nhất) và Z là vàng nhất (kém giá trị nhất).

Những viên kim cương không thuộc bảng màu D-Z được gọi là kim cương có màu khác thường (Fancy Color). Trong khi những vệt màu vàng nhạt làm giảm giá trị của kim cương thì màu sắc khác thường lại tạo nên giá trị cực kỳ cao vì chúng vô cùng hiếm. Kim cương màu chỉ hình thành ở một số khu vực có các yếu tố địa chất nhất định, hiếm nhất là màu hồng và xanh dương rồi đến xanh lá cây và vàng.

4. Độ tinh khiết - Clarity

Độ tinh khiết (trong suốt) của viên kim cương là thước đo về số lượng và kích thước của các khiếm khuyết nhỏ trong kim cương như tạp chất, vết bẩn, bọt bong bóng…

Phần lớn các khiếm khuyết này ở mức hiển vi và không ảnh hưởng rõ rệt đến vẻ đẹp của kim cương, chỉ các chuyên gia và nhà nghiên cứu mới quan tâm đến yếu tố này, chủ yếu để xác định giá trị của viên kim cương. Viên kim cương có càng ít khiếm khuyết thì giá trị càng cao.

Các thông số đo độ trong suốt bao gồm:- Flawless (FL), Internally Flawless (IF): Hoàn mỹ, hầu như không có khiếm khuyết. Đây là loại rất hiếm.- Very Very Slightly Included (VVS1, VVS2): Rất sáng, rất khó để nhìn thấy khiếm khuyết dưới độ phóng đại 10x.- Very Slightly Included (VS1, VS2): Khá sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Slightly Included (SI1, SI2): Có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Included (I1, I2, I3): Đây là chất lượng kém nhất của viên kim cương, khá nhiều khiếm khuyết và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

5. Giác cắt của viên kim cương - Diamond Cut

Cắt mài là một yếu tố thuộc về con người, nhưng nó quyết định rất lớn đến giá trị của viên kim cương. Một viên kim cương thô trông không khác gì một viên pha lê, chỉ khi được cắt mài chúng mới trở nên lấp lánh nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng.

Đây cũng là yếu tố tạo nên những hình dạng đặc thù đã nêu ở trên.Khi được cắt với tỷ lệ thích hợp, ánh sáng được khúc xạ và phản xạ hoàn toàn ra bề mặt, khiến cho viên kim cương sáng hơn, lấp lánh hơn. Nếu cắt quá nông thì ánh sáng thoát ra khỏi đáy còn cắt quá sâu thì ánh sáng thoát ra mặt bên.

Thang chia giác cắt của GIA được xếp hạng từ EXCELLENT đến POOR. GIA cung cấp thang cắt chất lượng cho kim cương viên tròn tiêu chuẩn được GIA xếp hạng màu từ D đên Z.Vẻ đẹp của kim cương đã được đánh bóng là sự kết hợp của nhiều yếu tố và ánh sáng: Mức độ toả sáng trên bề mặt, mức độ hấp thu ánh sáng và cách thức ánh sáng quay trở lại mắt nhìn.Kết quả này chịu sự chi phối của 3 yêu tố: Brightness (độ rực rỡ)Fire (ánh lửa)Scintillation (sự tán sắc).

6. Giấy chứng nhận

Đây là yếu tố quan trọng giúp bạn xác định nguồn gốc và giá trị của viên kim cương. Dựa vào giấy chứng nhận này, bạn sẽ biết được các thông số của viên kim cương như kích thước, trọng lượng, màu sắc, độ trong, độ bóng, mức độ đối xứng v.v…

Giấy chứng nhận kim cương thường được cấp bởi Gemological Institute of America (GIA) và American Gem Society Laboratories (AGSL), đây là hai phòng thí nghiệm uy tín nhất trong ngành công nghiệp kim cương. Kim cương có giấy chứng nhận tất nhiên sẽ có giá cao hơn những viên không rõ nguồn gốc.

Liên quan bảng giá hột xoàn tấm