Xem Nhiều 1/2023 #️ Bài 61. Thực Hành: Đọc Lược Đồ, Vẽ Biểu Đồ Cơ Cấu Kinh Tế Châu Âu (Địa Lý 7) # Top 8 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 1/2023 # Bài 61. Thực Hành: Đọc Lược Đồ, Vẽ Biểu Đồ Cơ Cấu Kinh Tế Châu Âu (Địa Lý 7) # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 61. Thực Hành: Đọc Lược Đồ, Vẽ Biểu Đồ Cơ Cấu Kinh Tế Châu Âu (Địa Lý 7) mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Xác định một số quốc gia trên lược đồ – Quan sát hình 61.1 (trang 185 SGK Địa lý 7), hãy: +Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu. +Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Hinh 61.1. Lược đồ các nước châu Âu

– Bắc Âu gồm: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Ai-xơ-len. – Các nước Đông Âu gồm : Lát-vi, Lit-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, Uc-rai-na, Môn-đô-va, LB Nga. – Các nước Tây và Trung Âu: Anh, Ailen,  Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Luc-xem-bua, Đức, Balan, CH Sec, Xlôvakia, Rumani, Hungari, Áo, Thụy Sĩ. – Các nước Nam Âu: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Crô-a-ti-a, Hec-xê-gô-vi-na, Xec-bi, Môn-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-ni-a, Bungari, Anbani, Thổ Nhĩ Kì, Hy Lạp. – Các nước thuộc Liên minh châu Âu, gồm 28 nước:  .1951: Bỉ, Đức, Ý, Luxembourg, Pháp, Hà Lan .1973: Đan Mạch, Ireland, Anh (đã ra đi ngày 24/6/2016) .1981: Hy Lạp .1986: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha .1995: Áo, Phần Lan, Thụy Điển .2004: Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, Estonia, Malta, Cộng hòa Síp .2007: Romania, Bulgaria .2013: Croatia.

2. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế – Xác định vị trí các quốc gia: Pháp và Ucraina trên bản đồ. Hai nước này thuộc khu vực nào của Châu Âu? – Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina (năm 2000). – Qua biểu đồ nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và Ucraina.

Tên nước

Tỷ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%).

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Pháp

3,0

26,1

70,9

Ucraina

14,0

38,5

47,5

* Vẽ biểu đồ:

* Nhận xét: – Tỷ trọng ngành Nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Ucraina lớn hơn tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Pháp (số liệu minh chứng). – Tỷ trọng ngành Công nghiệp và Xây dựng trong cơ cấu kinh tế của Ucraina lớn hơn tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng trong cơ cấu kinh tế của Pháp (số liệu minh chứng). – Tỷ trọng ngành Dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Ucraina nhỏ hơn tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Pháp (số liệu minh chứng).

Giải Địa Lí 7 Bài 61: Thực Hành Đọc Lược Đồ , Vẽ Biểu Đồ Cơ Cấu Kinh Tế Châu Âu

Quan sát hình 61.1 (trang 185 SGK Địa lý 7), hãy:

Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu.

Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Trả lời:

Tên và vị trí của một 8ố quốc gia châu Âu:

Các quốc gia ở Bắc Âu: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ai-xơ-len

Các quốc gia ở Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tầy Ban Nha, I-ta-li-a, Crô-a-ti-a, Hec-xê-gô-vi-na, Xéc-bi và Môn-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-ni-a, Hi Lạp, An-ba-ni, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp.

Các quốc gia ở Đông Âu: Lát-vi, Lít-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, U-crai-na, Môn-đô-va, Liên bang Nga. Ác-mê-nia, Gru-dia, A-dec-bai-gian.

Các quốc gia ở Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Pháp, Bỉ, Lúc-xăm-bua, Áo, Thụy Sĩ, Hung-ga-ri,

Vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu

Khu vực Bắc Âu: Thụy Điển, Phần Lan

Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Ai len, Pháp, Bỉ, Áo, Lúc-xăm-bua.

Đông Âu: Ba Lan, Séc, Xlô-va-kia, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, E-xtô-nia, Lát-via, Lít-va

Nam Âu gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-lia, Hi Lạp, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp Crô-a-ti-a.

Xác định vị trí các quốc gia: Pháp và Ucraina trên bản đồ. Hai nước này thuộc khu vực nào của Châu Âu?

Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina (năm 2000).

Qua biểu đồ nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và Ucraina.

Trả lời:

Xác định vị trí hai nước:

Pháp: nằm bên bờ Đại Tây Dương, phía tây nam châu Âu.

U-crai-na: nằm sâu trong lục địa, phía đông châu Âu.

Vẽ biểu đồ cơ cấu ngành kinh tế của 2 nước, năm 2000.

Nhận xét về trình dộ phát triển kỉnh tế của Pháp và U-crai- na qua biểu đồ

Pháp: tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước khá cao (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm, và ngư nghiệp rất thấp (3,0%). Đây là biểu hiện của nước có trình độ phát triển kinh tế cao.

U-crai-na: ti trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn khá cao (14%); tỉ trọng của dịch vụ tương đối thấp (47,5%). Đây là biểu hiện của nước có trình độ phát triển kinh tế ở mức chưa cao.

Bài 16. Thực Hành: Vẽ Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Kinh Tế

kì Trong 3 dạng biểu đồ, biểu đồ nào là thích hợp nhất ? Tại sao ?3/ Nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:– Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ?D / Nước ta đang chuyển dịch từ nước nông nghiệp sang thành nước công nghiệpA / Nông nghiệp nước ta đang đi xuống.B / Công nghiệp đang phát triển.C / Dịch vụ đang phát triển.a/ Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ?3/ Nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:+ Tỉ trọng của khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh là công nghiệp – xây dựng (từ 23,8% thành 38,5%)C?u quay Dự án tầu siêu tốcCơ khí chế tạo ô tô tự động hoáPhòng điều khiển nhà máy điện+ Thực tế này phản ánh nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá – hiện đại hoá đang tiến triển có hiệu quả.b/ Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ?3/ Nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:+ Tỉ trọng của khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh là công nghiệp – xây dựng (từ 23,8% thành 38,5%)Bài t?p

1- D?a b?ng s? li?u sau:Giá tr? s?n xu?t nông nghi?p theo ngành ho?t d?ng (don v? %)Với đề trên theo em vẽ biểu đồ nào là thích hợp ? Vì sao ?NĂMVẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệpPhân theo ngành hoạt động ở nước ta từ 1990-2004V? bi?u d? th? hi?n co c?u GDP theo khu v?c kinh t? nu?c ta nam 1990 và nam 2005.

DV2- Cho B?NG S? Li?UTổng sản phẩm trong nước (GDP) chia theo khu vực kinh tế (đơn vị tỷ đồng)Với bài này em sẽ vẽ biểu đồ nào ? Tại sao ?Trong cả hai biểu đồ bên đều có cùng một điểm sai .Em hãy xác định điểm sai này và chỉ ra cần phải sửa thế nào?Củng cốTrường hợp nào thì phải chọn vẽ biểu đồ miền là tối ưu nhất ?

Cách nhận biết biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột chồng, biểu đồ miền ?Vẽ biểu đồ tròn, hay cột chồng khi các chỉ tiêu có quan hệ trong một tổng thể ( tổng số 100% ), diễn ra trong chuỗi thời gian ít năm.Vẽ biểu đồ miền khi các chỉ tiêu có quan hệ trong một tổng thể (tổng số 100 % ) diễn ra trong chuỗi thời gian nhiều năm.Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số liệu không phải là theo các năm.C?ng c? :

Giáo Án Địa Lí 9 Bài 16: Thực Hành: Vẽ Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Cơ Cấu Kinh Tế

Giáo án Địa Lí 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Link tải Giáo án Địa Lí 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

– HS cần củng cố lại các kiến thức đã học về cơ cấu kinh tế theo ngành sản xuất của cản nước.

2. Kĩ năng

– Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu bằng biểu đồ miền.

3. Thái độ

– Ý thức xây dựng nền kinh tế địa phương.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, ngôn ngữ.

– Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng số liệu thống kê, vẽ biểu đồ.

II. Chuẩn bị của Giáo viên & Học sinh

1. Giáo viên

– Biểu đồ cột chồng

– Biểu đồ miền thể hiện thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP thời kì 1991-2002.

2. Học sinh

Thước kẻ, bút chì…

III. Tiến trình dạy học

A. Hoạt động khởi động

1. Mục tiêu:

– HS được gợi nhớ về các biểu đồ thể hiện cơ cấu như: biểu đồ hình tròn, biểu đồ cột chồng… từ biểu đồ cột chồng, thu hẹp các cột và nối các đoạn cột chồng lại với nhau ta được biểu đồ miền.

2. Phương pháp – kĩ thuật:

Vấn đáp qua tranh ảnh – Cá nhân.

3. Phương tiện:

Biểu đồ cột chồng, biểu đồ miền.

4. Các bước hoạt động:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

– Giáo viên cung cấp biểu đồ cột chồng. Yêu cầu học sinh:

+ Cho biết đây là biểu đồ gì?

+ Biểu đồ trên thể hiện nội dung gì?

Bước 2: HS quan sát tranh và bằng hiểu biết để trả lời

Bước 3: HS báo cáo kết quả (Một HS trả lời, các HS khác nhận xét).

Bước 4: GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vào bài: Biểu đồ miền là biến thể của biểu đồ cột chồng.

Biểu đồ miền

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1. Bài tập 1: Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991 – 2002 (Thời gian: 20 phút)

1. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học:

PP sử dụng tranh ảnh, SGK…

Kĩ thuật đặt câu hỏi

KT học tập hợp tác …

2. Hình thức tổ chức:

Cá nhân

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

*Bước 1: Giao nhiệm vụ:

– Số liệu của ít năm

1. BÀI 1.

a. Hướng dẫn cách vẽ:

– Nhận biết dạng biểu đồ.

b. Vẽ biểu đồ miền:

* Bước 1: GV hướng dẫn:

+ Trục hoành là các năm.

b. Vẽ biểu đồ

Hoạt động 2. Nhận xét biểu đồ (Thời gian: 15 phút)

1. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học:

PP sử dụng SGK, số liệu thống kê, …

2. Hình thức tổ chức:

Cặp đôi.

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

C. Luyện tập, vận dụng.

*Cá nhân

?Tỉ trọng nông nghiệp giảm công nghiệp tăng có ý nghĩ gì?

?Tỉ trọng khu vực công nghiệp tăng nhanh nhất phản ánh điều gì?

D. Mở rộng:

*Cá nhân

– Nêu nhận xét của bản thân em về sự thay đổi cơ cấu kinh tế ở địa phương?

Dự kiến sản phẩm:

+ Nông nghiệp giảm

+ Công nghiệp có sự thay đổi nhưng chưa đáng kể

+ Dịch vụ ngày càng đa dạng.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Địa Lí lớp 9 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Bạn đang xem bài viết Bài 61. Thực Hành: Đọc Lược Đồ, Vẽ Biểu Đồ Cơ Cấu Kinh Tế Châu Âu (Địa Lý 7) trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!