Xem Nhiều 11/2022 #️ Bài 4. Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng / 2023 # Top 19 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 11/2022 # Bài 4. Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 4. Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng / 2023 mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNGBố cục bài giảngI. KIỂM TRA BÀI CŨII. GIẢNG BÀI MỚIIII. CỦNG CỐIV. BÀI TẬP VỀ NHÀCâu 1: Chọn câu trả lời đúng: Các con đường thoát hơi nước ở thực vật là:a. qua cutin và qua khí khổng.b. qua cutin và qua biểu bì.c. qua biểu bì và qua tế bào mô giậu.d. qua khí khổng và qua tế bào mô giậu.a. qua cutin và qua khí khổng.Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Lượng nước mà rễ cây hấp thụ được bị mất đi qua con đường thoát hơi nước là bao nhiêu?a. 95%.b. 96%.c. 97%.d. 98%.d. 98%.Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống của cây?a. là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ đến mọi cơ quan của cây trên mặt đất..b. giúp hạ nhiệt độ của lá của lá cây vào những ngày nóng đảm bảo cho quá trình sinh lý xảy ra bình thường.c. giúp khí khổng mở cho khí CO2 khuyếch tán vào lá cần cho quang hợp.d. cả a, b,c.d. cả a, b,c.Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Độ đóng mở của khi khổng chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố nào?a. Các ion khoáng.b. hàm lượng nước.c. hàm lượng protein.d. hàm lượng cacbohidrat và lipitb. hàm lượng nước.I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂYII. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂYIII. NGUỒN CUNG CẤP CÁC NGUYêN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG CHO CÂY Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNGI. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG Hóy mụ t? thớ nghi?m, nờu nh?n xột, gi?i thớch?Cây trồng trong dung dịch đủ các chất dinh dưỡng khoáng, phát triển bình thường, ra hoa.Cây trồng trong dung dịch thiếu kali còi cọc,kém phát triển,lá vàng ,không ra hoa.Vì Kali là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu giúp cho sự sinh trưởng và phát tiển của cây.Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố: + Thiếu nó cây không thể hoàn thành chu trình sống.+ Không thể thiếu hoặc thay thế bằng nguyên tố khác.+ Trực tiếp tham gia vào trao đổi chất của cơ thể.Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là gì?

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây được chia thành mấy nhóm?Đó là những nhóm nào ? kể tên một số nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong từng nhóm?

Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNGI. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂYII. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh dưỡngCây có lá vàng úa là do thiếu nguyên tố dinh dưỡng Mg2+qua việc quan sát thí nghiệm em có nhận xét gì?II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh dưỡngThiếu nitơ lá trở nên màu vàng – xanh nhạt. Các lá non ở đỉnh của cây vẫn có màu xanh nhưng nhạt hơn và trở nên nhỏ bé về kích thước . Các cây thiếu Nitơ thì có triệu chứng cành ngắn và dẫn đến kết quả chung là toàn cây nhỏ khẳng khiu .Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG

I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂYThiếu hụt K dẫn đến sự tăng úa vàng mép lá và một sự cháy xém rám nắng dai khô trên những lá trưởng thành. Khi sự thiếu hụt tiến triển, phần lớn khu vực mạch phụ trở nên chết hoại , gân lá vẫn giữ màu xanh và lá có xu hướng quăn và nhăn lại.

II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh dưỡng

Những thực vật thiếu phốt-pho phát triển rất chậm, lá màu lục sẫm thực vật bị còi cọc, ra ít hoa.Dưới điều kiện thiếu hụt nghiêm trọng, lá cây có xu hướng phát triển một màu xanh xám bóng. I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY

thiếu Ca trên phiến lá có các vệt màu da cam ,vàng , gây bệnh đen ruột cần tây và chết trong vùng sinh trưởng ở rất nhiều các thực vật khácII. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh dưỡng

I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY

Các triệu chứng thiếu Mg ở cây ngôCác triệu chứng thiếu S ở cây cà chuathiếu S tương tự như sự úa vàng tìm thấy trong sự thiếu Nitơ . Tuy nhiên , khi thiếu S lá vàng đồng nhất hơn nhiều trên toàn bộ cây bao gồm cả các lá non.Thiếu Magiê có biểu hiện sự hơi úa vàng của các lá non và các mạch lá của các lá trưởng thành.Khi mức độ thiếu tăng, các lá trở nên có màu tối kim loại và phát triển thành các đốm màu đen sau đó là chết hoại tử dọc theo các gân lá. II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh dưỡng

I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY

thiếu Cl- là bệnh úa vàng và héo ở các lá non . Bệnh úa vàng xảy ra trên các các phần phẳng nhẵn trên các phiến lá giữa các gân lá .thiếu Fe bắt đầu là sự vàng các gân lá phụ của các lá non sau đó lan rộng trên toàn lá . thiếu Zn đối với các lá non trở nên vàng và phát triển các hố trên bề mặt các phiến lá giữa các gân lá ở các lá giàthiếu Mo là hoại tử toàn bộ, Mo gây một triệu chứng độc rất khác biệt đó là lá cây trở thành màu cam nhạt.

+Vai trò cấu trúc :l thành phần cấu tạo các đại phân tử h?u c? c?a t? bo: protein, axit nuclờic, cỏcbohi?rỏt, lipớt…+Vai trũ ?i?u ti?t: C?u t?o nờn cỏc enzim tham gia ?i?u ti?t cỏc quỏ trỡnh trao ??i ch?t .Vai trò của các nguyên tố khoáng đại lượngNghiờn c?u b?ng 4 SGK trang 22 Hóy nờu túm t?t vai trò của các nguyên tố khoáng đại lượng ??i v?i ??i s?ng th?c v?t?

*Ch? y?u cú vai trũ ?i?u ti?t vỡ chỳng l cỏc coenzim tham gia c?u t?o cỏc xitụcrụm… ,nờn cú vai trũ h?t s?c quan tr?ng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.Vai trò của các nguyên tố khoáng vi lượng

Nghiờn c?u b?ng 4 SGK trang 22 Hóy nờu túm t?t vai trò của các nguyên tố khoáng vi lượng ??i v?i ??i s?ng th?c v?t?

II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG

I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY

III. NGUỒN CUNG CẤP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG CHO CÂY1. Đất là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tố khoáng cho cây.Nghiên cứu mục III trong SGK/23và cho biết cây có thể hấp thụ các nguyên tố dinh dưỡng khoáng từ những nguồn nào?Trong đó nguồn nào đóng vai trò chủ yếu?+2 nguồn : từ đất và phân bón. +Trong đó đất là nguồn chủ yếu.Để hút được các ion khoáng ,cây đã sử dụng những cơ chế nào?Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong đất tồn tại ở những dạng nào? Dạng nào cây hấp thụ được?+Dạng hoà tan ( các ion) cây hấp thụ+Dạng khó tanDạng ioncây hấp thụ +Hấp thụ : -chủ động -thụ động II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG

I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY

III. NGUỒN CUNG CẤP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG CHO CÂY1. Đất là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tố khoáng cho cây.2. Phân bón cho cây trồngDựa vào đồ thị hình 4.3 em rút ra nhận xét gì?

+ Bón thiếu phân, cây sinh trưởng kém.+ Bón phân với nồng độ tối ưu cây sinh trưởng tốt.+ Bón phân quá nhều gây độc hại cho cây, ảnh hưởng tới đời sống và sức khoẻ của con người.

Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNGPhiếu học tập số1 (thời gian: 5phút )Nhóm:IV. CỦNG CỐPhiếu học tập số 2 (thời gian: 5phút) Nhóm:

2. Trắc nghiệm khách quan – chọn đáp án đúng:IV. CỦNG CỐ

Câu1: Trên phiến lá có các vệt màu đỏ, vàng, da cam là do cây thiếu nguyên tố dinh dưỡng khoáng: a.Nitơ b.Kali c.Magiê d. ManganCâu2: Dấu hiệu đói nitơ ở cây cà chua:lá màu xanh lục b.lá màu vàng nhạtc.lá màu xanh nhạt d.lá màu xanh sẫmCâu 3: Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%, cây sẽ nhận ion Ca2+ bằng cách nào?hấp thụ thụ động b.khuyếch tánc.hấp thụ chủ động d.thẩm thấuBài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG

1. Phiếu học tậpc.Magiêb.lá màu vàng nhạt

c.hấp thụ chủ độngChuẩn bị câu hỏi 1,2,3SGK/22Bài 3 sách trắc nghiệm sinh học.Xin chân thành cảm ơn các thày cô giáo và các em họcsinh. Giáo viên Bùi Thị Hương

Sinh Học 11 Bài 4: Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng / 2023

Tóm tắt lý thuyết

1.1.1. Định nghĩa:

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:

Là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.

Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.

1.1.2. Phân loại:

Gồm 17 nguyên tố: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg,Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.

Nguyên tố vi lượng (≤ 100mg/1kg chất khô của cây) gồm: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.

Tham gia vào thành phần các chất cấu tạo nên hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và các cơ quan.

Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh các hoạt động trao đổi chất, các hoạt động sinh lý trong cây

Thay đổi các đặc tính lý hóa của chất keo nguyên sinh

Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất

Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây

Tăng tính chống chịu cho cây trồng đối với các điều kiện bất lợi của môi trường.

Khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu: Dấu hiệu nhận biết cây thiếu dinh dưỡng

Hiện tượng thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện bằng những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên lá hoặc lá bị biến dạng

Ví dụ:

Thiếu đạm (N): lá vàng nhạt, cây cằn cỗi

Thiếu lân (P): lá vàng đỏ, trổ hoa trễ, quả chín muộn.

Thiếu Kali: ảnh hưởng đến sức chống chịu của cây.

Thiếu Ca: ảnh hưởng đến độ vững chắc của cây, rễ bị thối, ngọn cây khô héo.

1.3.1. Đất là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tố khoáng cho cây:

Các muối khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc dạng hoà tan (dạng ion). Rễ cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan.

1.3.2. Phân bón cho cây trồng:

Phân bón là nguồn quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Bón phân với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ gây độc cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất và nước.

Ví dụ: Nếu Mo nhiều trong rau thì động vật ăn rau có thể bị ngộ độc, người ăn rau bị bệnh gút (bệnh thống phong).

Vai Trò Của Vẽ Bàn Tay Trong Bán Thân Người / 2023

Vai trò của vẽ bàn tay trong bán thân người

Khi vẽ bán thân người không thể không nói đến các chi trên, đặc biệt là hai bàn tay. Tuy chiếm một diện tích khiêm tốn trên cơ thể con người song bàn tay lại có vị trí cực kì quan trọng không những trong đời sống mà ngay cả trong biểu đạt giá trị nghệ thuật.

Tay rất khó vẽ, đầu tiên là do cấu trúc hình khối vì tay là một bộ phận nhỏ nhưng phức tạp. Hệ xương bàn tay gồm 3 khối với 27 đốt xương từ cổ tay cho đến các ngón tay, có đặc điểm cấu tạo khác nhau. Cùng với các cơ bàn tay tạo nên những hoạt động đa dạng, phong phú.

Cái khiến cho sinh viên hoặc những người mới học vẽ đau đầu khi vẽ bàn tay là cấu trúc hình khối. Nói cho cùng, có đến mười sáu dạng hình khối khác nhau của cả bàn tay, mỗi đốt ngón tay … Vì vậy, sinh viên phải quan sát kĩ và từ đó vận dụng khái niệm hình khối để lần lượt vẽ ra hình dạng của các bộ phận trên bàn tay, cũng như quyết định đến chiều hướng hoặc các chiều hút của chúng.

Để quy nạp được các mối quan hệ hình khối của cả bàn tay là điều khó khăn, bởi những hình dạng đó không bất biến mà luôn thay đổi. Ví dụ: mu bàn tay thường có dạng cong, khum nhưng nếu lòng bàn tay áp chặt xuống mặt bàn thì bàn tay biến thành dẹt phẳng, lưng bàn tay khi thu ngắn lại rất ngắn nhưng khi duỗi ra lại rất dài… Tất cả những yếu tố này, cùng với góc nhìn và nguồn sáng chiếu vào đòi hỏi sinh viên phải nắm thật vững mới không bị sai sót khi dựng hình và ả trong qua trình tiến hành bài vẽ.

Nói đến bán thân người, chỉ nói đến vai trò của hai bàn tay là chưa đủ. Bởi bàn tay chỉ là một bộ phận của chi trên nên còn phục thuộc vào hoạt động của cánh tay. Vẽ đúng, vẽ đẹp hình dáng bàn tay là quan trọng, song nếu không chú ý tới cấu tạo hình thể, nhất là độ gấp khúc của khuỷu tay thì mọi cố gắng vẽ cho được bàn tay cũng không có giá trị. Giải phẫu tạo hình đã giới thiệu đầy đủ, thậm chí rất nhiều chi tiết cấu tạo của cánh tay nhưng trong thực tế, vận động của con người lại luôn thay đổi. Cũng có thể do chiều hướng quan sát của góc nhìn mà cánh tay có những thay đổi về hình dạng.

Giải phẫu tạo hình là chuẩn mực ,là khoa học, còn hoạt động thực tế của con người là ứng dụng, là biến đổi. Sinh viên cần xác định rõ điểm này để có thể vận dụng trong thực tế. Khi vẽ cần xác định đúng chiều hướng, độ rút ngắn, tỉ lệ và tương quan thật của cánh tay. Các độ rút ngắn và tỉ lệ khác nhau do vị trí quan sát và hoạt động của cánh tay đều tuân theo quy luật của mắt nhìn. Đó là điều sinh viên cần nắm vững trong quá trình tiến hành bài vẽ bán thân người.

Bài 10: Vai Trò Của Giống Và Phương Pháp Chọn Giống Cây Trồng / 2023

Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Câu hỏi trang 23 sgk Công nghệ 7: Em hãy quan sát hình 11, trả lời câu hỏi và ghi vào vở bài tập:

a) Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì?

b) Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm?

c) Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng?

Giải đáp:

a) Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng: Tăng năng suất cây trồng.

b) Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng: Tăng vụ thu hoạch trong năm.

c) Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng: Làm thay đổi cơ cấu cây trồng.

Câu hỏi trang 24 sgk Công nghệ 7: Có nhiều tiêu chí để đánh giá một giống tốt. Theo em một giống tốt cần đạt tiêu chí nào sau đây:

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

2. Có năng suất cao.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống chịu được sâu, bệnh.

Giải đáp:

Các tiêu chí để đánh giá một giống tốt như sau:

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống chịu được sâu, bệnh.

Câu 1 trang 25 sgk Công nghệ 7: Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?

Giải đáp:

Vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt:

– Làm tăng năng suất.

– Tăng chất lượng nông sản.

– Tăng vụ.

– Thay đổi cơ cấu cây trồng.

Câu 2 trang 25: Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc?

Giải đáp:

Tạo giống bằng phương pháp chọn lọc tức là từ nguồn giống khởi đầu lấy hạt của những cây có đặc tính tốt. Gieo hạt của các cây đó và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Nếu giống này tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà.

Câu 3 trang 25 sgk Công nghệ 7: Thế nào là phương pháp lai tạo giống?

Giải đáp:

Phương pháp lai tạo giống là phương pháp: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ đem gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống.

Câu 4 trang 25: Thế nào là phương pháp tạo giống bằng gây đột biến?

Giải đáp:

Phương pháp tạo giống bằng gây đột biến là phương pháp: Dùng các tác nhân vật lí (như tia anpha, tia gamma) hoặc các chất hoá học để xử lí các bộ phận của cây (hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn… ) gây đột biến. Gieo hạt của các cây đã được xử lý đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống.

Câu 5 trang 25: Thế nào là phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô?

Giải đáp:

Phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô là phương pháp: Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới.

Bài trước: Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường – trang 20 sgk Công nghệ 7 Bài tiếp: Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng – trang 17 sgk Công nghệ 7

Bạn đang xem bài viết Bài 4. Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng / 2023 trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!