Xem Nhiều 1/2023 #️ Bài 16. Tiêu Hoá Ở Động Vật (Tiếp Theo) # Top 8 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 1/2023 # Bài 16. Tiêu Hoá Ở Động Vật (Tiếp Theo) # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 16. Tiêu Hoá Ở Động Vật (Tiếp Theo) mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BÀI 16 TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo )THÚ ĂN THỊTV. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt Th?c an l th?t m?m v giu ch?t dinh du?ngA. RANG Khơng nhai C?t , x? v nu?t th?c anHỔBÁUSƯ TỬCHÓ SÓIRĂNG HỔ RĂNGRăng cửaRăng nanhRăng hàmRăng ăn thịtRăng cạnh hàmRăng cửa Nh?n , s?c ?G?m v l?y th?t ra kh?i xuong RĂNGRăng nanhNhọn và dài Cắm vào con mồi và giữ con mồi cho chặtRăng ăn thịtRăng cạnh hàmLớn , sắc , có nhiều mấu dẹt  Cắt nhỏ thịt để dễ nuốt Răng hàmNhỏ, ít sử dụng – Rang c?a : Nh?n , s?c ? L?y th?t ra kh?i xuong.

– Rang nanh : Nh?n v di ? C?m v gi? m?i cho ch?t .

– Rang tru?c hm v rang an th?t L?n ? C?t nh? th?t d? d? nu?t.

– Rang hm Nh? ? ít du?c s? d?ngĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT A . RĂNG B . DẠ DÀY:– Túi lớn  dạ dày đơn– Thức ăn được tiêu hoá cơ học và hoá học giống trong dạ dày người. Pepsin +HClPrôtêin PeptitC . Ruột non – Ngắn – Chất dinh dưỡng được tiêu hoá và hấp thụ giống trong ruột non của người. 4. Manh tràng(ruột tịt) Manh tràng – Manh tràng không phát triển– Không có chức năng tiêu hoá thức ăn Ruột già ?Vì sao thú ăn thịt chiều dài ruột lại ngắn ?Lạc đàLinh dươngNgựaChuộtTê giácThức ăn thực vật cứng và khó tiêu hóa (TBTV có thành xenlulôzơ) ĐV nhai kĩ, tiết nhiều nước bọt2. D?c di?m tiu hĩa ? th an th?c v?t Răng cạnh hàmRăng cửaTấm sừng Răng nanhRăng hàmA.RANG Tấm sừng Tấm sừng : giúp răng hàm dưới tì vào để giữ và giật cỏ Răng nanhRăng cửaRăng cửa giống răng nanh Khi ăn cỏ các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên giúp giữ chặt cỏ.Răng hàmRăng hàm và răng trước hàm : phát triển  nghiền nát cỏ Răng cạnh hàmRăng nanhRăng cửa2. D?c di?m tiu hĩa ? th an th?c v?t A. RANG Răng cửa giống răng nanh Khi ăn cỏ các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên giúp giữ chặt cỏ.Răng hàm và răng trước hàm : phát triển  nghiền nát cỏ Tấm sừng : giúp răng hàm dưới tì vào để giữ và giật cỏ B . Dạ dày Dạ dày ĐV nhai lại Dạ tổ ongDạ cỏ Dạ lá sáchDạ múi khếQuá trình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày 4 ngănDạ tổ ongDạ cỏDạ lá sáchDạ múi khếThức ăn  Miệng  Dạ cỏ  Dạ tổ ong  Miệng ( nhai lại )  Dạ lá sách  Dạ múi khế ?Nhai lại thức ăn ở ĐV nhai lại có tác dụng gì? Dạ cỏ : – Chứa VSV sống cộng sinh tiết enzim tiêu hoá xenlulôzơ– Lưu trữ , làm mềm thức ăn và lên men Dạ tổ ong : đưa thức ăn lên miệng để nhai lại Dạ lá sách : Hấp thụ lại nước Dạ múi khế : Tiết Pépsin + HCl để tiêu hoá prôtêin và VSV từ dạ cỏ xuống.2. Dạ dàya. ĐV nhai lại : Dạ dày có 4 ngăn : Dạ cỏ, dạ tổ ong , dạ lá sách , dạ múi khế b. ĐV có dạ dày đơn : Dạ dày 1 ngăn Nhai kĩ Tiêu hoá Xenlulôzơ diễn ra ở manh tràng ( ruột tịt)Dạ dày Ống tiêu hoá của Thỏ3. Ruột non : Ruột non– Dài vài chục mét.– Chất dinh dưỡng được tiêu hoá và hấp thụ giống trong ruột non của người.Ống tiêu hoá của Thỏ4. Manh tràng Ruột già Manh tràng phát triển , có nhiều VSV sống cộng sinh tiêu hoá Xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng trong tb thực vật.Manh tràng Ống tiêu hoá của Thỏ?Điểm khác nhau cơ bản về tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật ?

RANG 12Răng ĐV ăn TVRăng ĐV ăn thịt1Ruột non2Ống tiêu hoá của động vậtThú ăn thịt Ruột nonỐng tiêu hoá của động vậtThú ăn TVManh tràng Ruột già Ống tiêu hoá của động vật12Manh tràng Ruột già Ống tiêu hoá của động vậtThú ăn thịt Thú ăn TV12Ruột ĐV ăn thịtRuột ĐV ăn thực vậtRUỘT NON?Mối quan hệ giữa thú ăn TV với vi sinh vật phân huỷ Xenlulôzơ trong ống tiêu hoá gọi là quan hệ gì ? Giải thích ?Mối quan hệ giữa ĐV ăn TV với vi sinh vật phân huỷ Xenlulôzơ trong ống tiêu hoá gọi là quan hệ gì ? Giải thích ? Quan hệ cộng sinh , cả 2 bên cùng có lợi VSV cung cấp Prôtêin cho động vật Môi trường thuận lợi ( t0, độ pH , thức ăn dồi dào …) trong ống tiêu hoá của động vật giúp VSV sinh trưởng – Phát triển nhanh ?Tại sao thức ăn của thú ăn thực vật chứa ít Protein nhưng chúng vẫn sinh trưởng – phát triển bình thường ?Tại sao thức ăn của động vật ăn thực vật chứa ít Prôtêin nhưng chúng vẫn sinh trưởng – phát triển bình thường ? Vì trong ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật chứa nhiều vi sinh vật sống cộng sinh là nguồn cung cấp Prôtêin cho động vật42B?ng 15: S? khc nhau co b?n v? c?u t?o v ch?c nang c?a cc b? ph?n ?ng tiu hĩa ? th an th?t v th an th?c v?t.

Lý Thuyết Sinh Học 11 Bài 16: Tiêu Hóa Ở Động Vật (Tiếp Theo)

Răng

– Răng cửa lấy thịt ra khỏi xương

– Răng nanh nhọn dài, cắm và giữ chặt con mồi

– Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn, cắt thịt thành từng mảnh nhỏ để nuốt

– Răng hàm có kích thước nhỏ, ít sử dụng

Dạ dày

– Dạ dày đơn to khỏe, có các enzim tiêu hóa

– Thức ăn là thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học giống như trong dạ dày người. Thức ăn được nhào trộn làm nhuyễn thức ăn trộn với dịch vị. Enzim pepsin thủy phân prôtêin thành peptit.

Ruột

– Ruột non ngắn hơn nhiều so với thú ăn thực vật

– Các chất dinh dưỡng được tiêu hóa hóa học và hấp thu trong ruột non giống như ở người

– Ruột tịt không phát triển và không có chức năng tiêu hóa

Răng

Gồm:

– Tấm sừng

– Răng cửa và răng nanh

– Răng trước hàm, răng hàm

– Răng nanh giống răng cửa. Khi ăn cỏ các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên để giữ chặt cỏ

– Răng trước hàm và răng hàm phát triển có tác dụng nghiền nát cỏ

Dạ dày

Dạ dày thỏ, ngựa

Dạ dày thú nhai lại

– Dạ dày thỏ, ngựa là dạ dày đơn

– Dạ dày trâu bò có 4 túi: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế

+ Dạ cỏ là nơi dự trữ, làm mềm và lên men thức ăn. Trong dạ cỏ có nhiều vi sinh vật tiêu hóa xenlulozo và các chất dinh dưỡng khác

+ Dạ tổ ong giúp đưa thức ăn lên trên trong khi nhai lại

+ Dạ lá sách giúp tái hấp thụ nước

+ Dạ múi khế tiết ra enzim pepsin, HCl tiêu hóa protein trong cỏ và vi sinh vật từ dạ cỏ xuống.

Ruột

– Ruột non dài vài chục mét và dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt

– Thức ăn đi qua quá trình tiêu hóa và hấp thụ như trong ruột non của người.

– Thức ăn đi vào manh tràng được vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng tiếp tục tiêu hóa. Các chất dinh dưỡng đơn giản tạo thành được hấp thụ manh tràng vào máu.

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại chúng tôi

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

tieu-hoa-o-dong-vat-tiep-theo.jsp

Bài Soạn Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ Ở Ngữ Văn Lớp 10 Tiếp Theo

Bài soạn Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ở lớp 10 hay

Bài soạn Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ở tập 1 ngữ văn lớp 10

b.Thời điểm giao tiếp : đêm trăng thanh

d.cách nói của “anh” rất phù hợp với mục đích và hoàn cảnh giao tiếp. Cách nói đó vừa giàu hình ảnh, vừa có sắc thái biểu cảm, tế nhị mà vẫn rõ ràng.

Câu 2.

a.Các nhân vật đã thực hiện các hành động nói :

-A Cổ : chào.

-Ông cụ :

+Chào lại ( A Cổ hả).

+Khen ( lớn tướng rồi nhỉ)

+Hỏi ( Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không ?).

-A Cổ : đáp lời.

b.Cả 3 câu đều có hình thức câu hỏi, nhưng chỉ có câu 3 mang mục đích hỏi.

-Câu 1 : mục đích là chào lại

-C2 : mục đích là khen A Cổ.

c.Lời nói của các nhân vật đã bộc lộ tình cảm của 2 nhân vật : thái độ kính mến của A Cổ với ông già và tình cảm yêu quý, trìu mến của ông già đối với cháu.

Câu 3.

a.-Tác giả đã giao tiếp với người đọc về vấn đề thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến : họ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng số phận long đong, chìm nổi, không tự quyết định được cuộc đời mình. Dù vậy, họ vẫn giữ được vẻ đẹp tâm hồn đnág quý.

-Mục đích : giãi bày tâm sự và suy nghĩ về thân phận của người phụ nữu trong xã hội xưa, đồng thời thể hiện sự trân trọng, cảm thông với họ.

-Mục đích giao tiếp được thể hiện qua hình ảnh ẩn dụ ” bánh trôi nước” và hệ thống các từ ngữ : trắng, tròn, bảy nổi ba chìm, rắn nát, tấm lòng son…

b.Người đọc căn cứ vào hệ thống từ ngữ và hình ảnh trong bài thơ và hoàn cảnh giao tiếp riêng để lĩnh hội tác phẩm.

+Trắng, tròn : chỉ vẻ đẹp

+bảy nổi ba chìm : chỉ sự gian truân vất vả, xô đẩy của cuộc đời…

+…

Câu 4. THÔNG BÁO

Nhân dịp kỉ niệm Ngày môi trường thế giới, trường THPT …tổ chức buổi tổng vệ sinh toàn trường.

-Thời gian làm việc : từ 8h đến 10h ngày…tháng…năm

-Nội dung công việc : Thu dọn rác thải, phát quang cỏ dại, trồng hoa và vun xới các gốc cây trong phạm vi nhà trường.

-Lực lượng tham gia : toàn bộ học sinh trong trường.

-Dụng cụ : Mội lớp mang 15 cuốc, 15 chổi, số còn lại mang rựa phát và túi đựng rác.

-Phân công cụ thể : các chi đoàn nhận phân công cụ thể tại VP Đoàn trường.

-Công tác quản lí : BCH Đoàn trường cùng GVCN các lớp quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở học sinh.

Nhà trường kêu gọi toàn thể các chi đoàn nhiệt liệt hưởng ứng và tích cực tham gia buổi lao động.

Ngày…tháng…năm…

TM. BGH nhà trường :

Câu 5

a.Người nhận :các em học sinh nhân ngày khai giảng.

Người viết : Bác Hồ – Chủ tịch nước.

b.Hoàn cảnh :

c.Bức thư nói về :

+Sự vui mừng của người viết vì nhìn thấy học sinh được hưởng nền giáo dục mới trong tự do, độc lập.

+nhiệm vụ, trách nhiệm của học sinh với đất nước

+Lời chúc của Bác với các em học sinh.

d.Mục đích viết thư :

+Chúc mừng học sinh nhân ngày khai trường.

+xác định nhiệm vụ vừa nặng nề, vừa vẻ vang của thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

e.Hình thức : lời lẽ gần gũi, thân tình nhưng rất nghiêm túc. Vừa là lời động viên, khích lệ với các em học sinh, vừa là lời nhắc nhở các em về ý thức, trách nhiệm.

Soạn Bài Hành Động Nói Tiếp Theo

Mỗi hành động nói có thể thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó hoặc bằng kiểu câu khác.

Có hai cách thể hiện hành động nói là cách trực tiếp hoặc cách gián tiếp.

Từ xưa các bậc các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước, đời nào không có? Hỏi để khẳng định. Câu này nhằm khẳng định đời xưa lúc nào cũng có những bậc trung thần nghĩa sĩ vì nước, nó nằm sau những vế câu đưa ra các dẫn chứng trung thần để khái quát lại các dẫn chứng đó.

Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không? Hỏi để phủ định dùng để trình bày suy nghĩ của tác giả, mục đích nhằm nhắc nhở tướng sĩ không nên bàng quan trước tình cảnh của đất nước, đừng sa vào ăn chơi tầm thường, như thế, đến khi nước mất nhà tan thì sao mà vui vẻ được.

Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không? Hỏi để khẳng định dùng để trình bày suy nghĩ của tác giả, mục đích khẳng định chiến thắng nếu tướng sĩ cùng dốc lòng đánh giặc cứu nước, lúc ấy không thể không vui vẻ.

Vì sao vậy? Hỏi để giải thích Sau câu hỏi này là câu trả lời vì sao phải chuyên tâm vào tập sách “Binh thư yếu lược”, phải nghe lời răn của tác giả.

a) Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.

Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi.

Đồng bào và chiến sĩ miền nam anh hùng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, liên tục tiến công, liên tục nổi dậy, kiên quyết tiến lên, giành lấy thắng lợi hoàn toàn.

Quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam ruột thịt […].

(Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mĩ xâm lược)

b) Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

[…] Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hào bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

(Di chúc)

​Nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.

Quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam ruột thịt […].

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hào bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Việc dùng câu trần thuật với mục đích cầu khiến theo cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng làm cho người nghe cảm thấy gần gũi với chính người đang ra lời kêu gọi từ đó thấy được nhiệm vụ mà vị lãnh tụ giao cho cũng chính là nguyện vọng của bản thân.

Câu 3. Tìm các câu có mục đích cầu khiến trong đoạn trích sau. Mỗi câu ấy thể hiện quan hệ các nhân vật và tính cách nhân vật như thế nào? (SGK, tr.72)

Câu có mục đích cầu khiến:

Dế Choắt: “Song anh cho phép em mới dám nói…”,

“Anh đã nghĩ thương em như thế thì anh đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang..

Dế Mèn: “Được, chú mày cứ nói thẳng thừng ra nào”,

“Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.”

Dế Choắt là người yếu đuối hơn nên nói lời đề nghị một cách khiêm nhường, nhã nhặn, có chút ngập ngừng, sợ sệt. Dế Mèn kiêu căng, tỏ ra mình là bề trên nên lời nói tỏ ra huênh hoang, hách dịch.

a) Bác có biết bưu điện ở đâu không ạ?

b) Bác làm ơn chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu ạ.

c) Bưu điện ở đâu, hả bác?

d) Chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu với!

e) Bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ?

Có thể chọn các cách: (a), (b), (e).

Tuy nhiên, trong ba cách này thì cách (b) và (e) mang tính lịch sự cao hơn.

a) Lẳng lặng đưa lọ gia vị cho ngưòi kia.

b) Trả lời người kia: “Có chứ ạ! Cái lọ ấy không nặng đâu mà!”.

c) Đưa lọ gia vị cho người kia và nói: “Mời anh” (hoặc “Mời chị, “Mời Bác”,.)

Chọn hành động (c), vì chỉ đưa mà không nói lời nào là không lịch sự, còn nói thêm “cái lọ không nặng” là hiểu sai mục đích người nói.

Để chuẩn bị cho bài học được tốt hơn và nắm bài kĩ hơn, các em tham khảo bài giảng Hành động giao tiếp (tiếp theo).

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em.

Bạn đang xem bài viết Bài 16. Tiêu Hoá Ở Động Vật (Tiếp Theo) trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!