Xem Nhiều 3/2023 #️ A. What A Lovely Home! # Top 11 Trend | Maiphuongus.net

Xem Nhiều 3/2023 # A. What A Lovely Home! # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về A. What A Lovely Home! mới nhất trên website Maiphuongus.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

A. What a lovely home! – Ngôi nhà xinh quá!

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable.

Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt?

Hoa: My uncle is at work and my aunt is shopping. Would you like some tea?

Lan: No, thanks. I’m fine.

Hoa: OK. Come and see my room.

Lan: What a bright room! And what nice colors! Pink and white. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house?

Hoa: Of course.

Hoa: This is the bathroom.

Lan: What a beautiful bathroom! It has a sink, a tub and a shower.

Hoa: Yes. It’s very modem. Now come and look at the kitchen. You’ll love it.

Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove …

Hoa: Yes. It’s very convenient. How about a drink, Lan?  Would you like some orange juice? 

Lan: What a great idea! I’d love some.

Dịch bài:

Hoa: Một ngày tệ hại làm sao! Lan, chắc bạn lạnh lắm. Hãy vào trong và ngồi xuống. Ghế bành kia dễ chịu lắm đấy.

Lan: Cám ơn bạn. Phòng khách xinh quá! Chú và cô của bạn đâu?

Lan: Không, cám ơn bạn! Mình khoẻ mà.

Hoa: Được rồi. Đến xem phòng của mình đi.

Hoa: Được thôi.

Hoa: Đây là phòng tắm.

Lan: Phòng tắm đẹp quá! Nó có bồn rửa, bồn tắm và vòi hoa sen.

Hoa: Vâng, nó rất hiện đại. Nào, đến xem nhà bếp đi. Bạn sẽ thích nó liền.

Lan: Ồ, nhà bếp tuyệt làm sao! Nó có đủ mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp điện …

Lan: Ý hay đấy! Cho mình một ly đi.

Now answer. (Bây giờ trả lời)

a) Which rooms do Hoa and Lan talk about? (Hoa và Lan đang nói về các phòng nào?)

b) Why does Lan like Hoa’s room? (Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa?)

c) What is in the bathroom? (Có gì trong phòng tắm?)

d) What is in the kitchen? (Có gì trong phòng bếp?)

e) How many rooms are there in your house/apartment? (Nhà/căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng?)

f) What things are there in your room/kitchen/bathroom? (Có những gì trong phòng/phòng bếp/phòng tắm của bạn?)

Trả lời:

a. Hoa and Lan talk about the living room, the bathroom, Hoa’s room and the kitchen.

b. Lan likes Hoa’s room because it’s bright and its colours are nice,

c. In the bathroom there is a sink, a tub and a shower.

d. In the kitchen, there are modern things: a washing machine, a dryer, a re­frigerator, a dishwasher, an electric stove…

About you

e. In my house there are four rooms: a living room, two bedrooms, a bath­room and toilet and a kitchen.

f. In my room there is a bed with a night lamp, a table and a chair and a small bookshelf.

2. Write exclamations. (Viết câu cảm thán)

a. Complaints. (Lời than phiền)

awful restaurant              boring party

wet day                           bad movie

b. Complements. (Lời khen)

great party       interesting movie        delicious dinner

bright room      lovely house                beautiful day

Trả lời:

a. Complaints.

– What an awfui restaurant! (Nhà hàng tệ quá!)

– What a wet day! (Một ngày ướt át làm sao!)

– What a boring party! (Bữa tiệc chán quá!)

– What a bad movie! (Phim dở làm sao!)

b. Complements.

– What a great party! (Bữa tiệc tuyệt quá!)

– What a bright room! (Căn phòng sáng sủa làm sao!)

– What an interesting movie! (Phim hay quá!)

– What a lovely house! (Căn nhà xinh quá!)

– What a delicious dinner! (Bữa tối ngon làm sao!)

– What a beautiful day! (Ngày đẹp quá!)

3. Look at the picture. Then practice with a partner. (Nhìn hình sau đó thực hành với bạn cùng học)

a. Point and Say. (Chỉ và nói)

What is in the picture?

 Trả lời:

– There is a table.                                                                      

– There are some chairs.

– There is a sofa.

– There is a bookshelf.

– There is a television set.

– There are some pictures on the wall.

b. Ask and answer. (Hỏi và đáp)

Is there a…?

Yes, there is./ No, there isn’t.

Where is it?

It is on/in/under/near/next to/ behind/ in front of…

Are there any …?

Yes, there are./ No, there aren’t.

Where are they?

They are on/in/etc,…

Use these words to help you.

table      telephone       closet      lamps       armchairs

sink       window           bed        pictures       books

television                     refrigerator                 stove

flowers                        newspapers

Trả lời:

+ Is there a plant in the picture? – Yes. there is.

+ Where is it? – It’s in the corner of the room.

+ Is there a table? – Yes, there is a round table with four chairs.

+ Is there a telephone? – No, there isn’t.

+ Are there any lights? – Yes, there are two.

+ Where are they? – They’re on the wall.

+ Is there a TV set? – Yes, there is.

+ Where is it? – It’s near the window.

+ Is there a clock in the room? – No, there isn’t.

+ Are there any pictures? – Yes, there two.

+ Where are they? – They’re on the wall.

4. Play with words. (Chơi với chữ)

 Loigiaihay.com

Giải A. What A Lovely Home!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 A. What a lovely home! Task 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) (Ngôi nhà đẹp quá!)

Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable.

Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt?

Hoa: My uncle is at work and my aunt is shopping. Would you like some tea?

Lan: No, thanks. I’m fine.

Hoa: OK. Come and see my room.

Lan: What a bright room! And what nice colors! Pink and white. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house?

Hoa: Of course.

Hoa: This is the bathroom.

Lan: What a beautiful bathroom! It has a sink, a tub, and a shower.

Hoa: Yes. It’s very modem. Now come and look at the kitchen. You’ll love it.

Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove …

Hoa: Yes. It’s very convenient. How about a drink, Lan? Would you like some orange juice?

Dịch bài:

Lan: What a great idea! I’d love some.

Hoa: Một ngày tệ hại làm sao! Lan, chắc bạn lạnh lắm. Hãy vào trong và ngồi xuống. Ghế bành kia dễ chịu lắm đấy.

Lan: Cám ơn bạn. Phòng khách xinh quá! Chú và cô của bạn đâu?

Lan: Không, cám ơn bạn! Cứ để mình tự nhiên.

Hoa: Được rồi. Đến xem phòng của mình đi.

Hoa: Được thôi.

Hoa: Đây là phòng tắm.

Lan: Phòng tắm đẹp quá! Nó có bồn rửa, bồn tắm và vòi hoa sen.

Hoa: Vâng, nó rất hiện đại. Nào, đến xem nhà bếp đi. Bạn sẽ thích nó liền.

Lan: Ồ, nhà bếp tuyệt làm sao! Nó có đủ mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp điện …

Now answer. (Bây giờ trả lời)

Lan: Ý hay đấy! Cho mình một ly đi.

a) Which rooms do Hoa and Lan talk about?

b) Why does Lan like Hoa’s room?

c) What is in the bathroom?

d) What is in the kitchen?

e) How many rooms are there in your house/apartment?

Hướng dẫn giải:

f) What things are there in your room/kitchen/bathroom?

a. Hoa and Lan talk about the living room, the bathroom, Hoa’s room, and the kitchen.

b. Lan likes Hoa’s room because it’s bright and its colors are nice.

c. In the bathroom, there is a sink, a tub, and a shower.

d. In the kitchen, there are modern things: a washing machine, a dryer, a refrigerator, a dishwasher, an electric stove…

e. In my house, there are four rooms: a living room, two bedrooms, a bathroom, and a toilet, and a kitchen.

Tạm dịch:

f. In my room there is a bed with a night lamp, a table and a chair and a small bookshelf.

a) Hoa và Lan đang nói về các phòng nào?

b) Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa?

c) Có gì trong phòng tắm?

d) Có gì trong phòng bếp?

e) Nhà/căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng?

f) Có những gì trong phòng/phòng bếp/phòng tắm của bạn?

a. Complaints. (Lời than phiền)

awful restaurant boring party

wet day bad movie

b. Complements. (Lời khen)

Hướng dẫn giải: a. Complaints.

great party interesting movie delicious dinner

bright room lovely house beautiful day

– What an awfui restaurant!

– What a wet day!

– What a boring party!

b. Complements.

– What a bad movie!

– What a great party!

– What a bright room!

– What an interesting movie!

– What a lovely house!

– What a delicious dinner!

Tạm dịch:

– What a beautiful day!

a)

– Nhà hàng tệ quá!

– Một ngày ướt át làm sao!

– Bữa tiệc chán quá!

– Phim dở làm sao!

b)

– Bữa tiệc tuyệt quá!

– Căn phòng sáng sủa làm sao!

– Phim hay quá!

– Căn nhà xinh quá!

– Bữa tối ngon làm sao!

Bài 3 Task 3. Look at the picture. Then practice with a partner. (Nhìn hình sau đó thực hành với bạn cùng học) a. Point and Say.

– Ngày đẹp quá!

Hướng dẫn giải:

What is in the picture?

– There is a table.

– There are some chairs.

– There is a sofa.

– There is a bookshelf.

– There is a television set.

Tạm dịch:

– There are some pictures on the wall.

– Có một cái bàn.

– Có một vài cái ghế.

– Có ghế sofa.

– Có một giá sách.

– Có một TV.

b. Ask and answer.

– Có một số hình ảnh trên tường.

Is there a…?

Yes, there is./ No, there isn’t.

Where is it?

Use these words to help you.

It is on/in/under/near/next to/ behind/ in front of…

Hướng dẫn giải:

table telephone closet lamps armchairs

sink window bed pictures books

television refrigerator stove

flowers newspapers

+ Is there a plant in the picture? – Yes, there is.

+ Where is it? – It’s in the corner of the room.

+ Is there a table? – Yes, there is a round table with four chairs.

+ Is there a telephone? – No, there isn’t.

+ Are there any lights? – Yes, there are two.

+ Where are they? – They’re on the wall.

+ Is there a TV set? – Yes, there is.

+ Where is it? – It’s near the window.

+ Is there a clock in the room? – No, there isn’t.

+ Are there any pictures? – Yes, there two.

Tạm dịch:

+ Where are they? – They’re on the wall.

+ Có cây trong bức tranh không? – Có.

+ Nó ở đâu? – Nó ở góc phòng.

+ Có bàn không? – Vâng, có một cái bàn tròn với bốn cái ghế.

+ Có điện thoại không? – Không.

+ Có đèn nào không? – Có, có hai cái.

+ Chúng ở đâu? – Chúng ở trên tường.

+ Có TV không? – Có.

+ Nó ở đâu? – Nó gần cửa sổ.

+ Có đồng hồ trong phòng không? – Không, không có.

+ Có ảnh nào không? – Có, có hai cái.

Bài 4 Task 4. Play with words. (Chơi với chữ) Tạm dịch:

+ Chúng ở đâu? – Chúng ở trên tường.

Khi tôi về nhà

Sau khi ở trường về,

Tôi về nhà.

Sau khi làm việc vất vả,

Tôi về nhà.

Một hương thơm ngào ngạt chào đón tôi

Khi tôi về nhà.

Mẹ đang nấu bữa trưa

Khi tôi về nhà.

Tôi quên đi mọi lo lắng

Khi tôi về nhà.

Luôn luôn vui vẻ và an tâm

chúng tôi

Khi tôi về nhà.

Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 3: What A Lovely Home

Giải SBT Tiếng Anh 7 Unit 3: At home

A. What a lovely home! (Bài 1-7 trang 20-23 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 20 SBT Tiếng Anh 7): Put the words from the box in the right column.

I have these things in my house. I don’t have these things in my house

armchair, living room, kitchen, bedroom, bathroom, dryer, washing machine, electric stove, refrigerator, picture, telephone, computer, 1 television, shower, closet, table

diswasher, tub

2. (trang 20 SBT Tiếng Anh 7): What do you say when you see / meet these things / people? Write your complaints or compliments. The first ones are done for you.

Compliments Complaints

What a beautiful picture!

What a boring song!

What an interesting book!

What an old bicycle!

What a good diswasher!

What a horrible place!

What a delicious cake!

What a narrow living room!

What a friendly boy!

What a lovely garden!

What a modern computer!

What a clean bathroom!

3. (trang 21 SBT Tiếng Anh 7): Look at the picture and answer the questions. Use suitable prepositions: in, on, under, near, next to, behind, in front of.

a. It’s on the table, in front of the radio.

b. The doll is on the table, next to the book.

c. It’s on the table, under the book.

d. The flowers are on the table behind the doll.

e. The book is on the table, next to the phone.

f. The cat is on the chair.

g. The dog is under the table.

4. (trang 21 SBT Tiếng Anh 7): Complete the passage. Use the words in the box.

5. (trang 22 SBT Tiếng Anh 7): Where do these things belong to?

In the bedroom In the kitchen In the living room In the bathroom

6. (trang 22 SBT Tiếng Anh 7): Which word is redundant in the following sentences? underline the word answers you find it.

7. (trang 23 SBT Tiếng Anh 7): Match the questions and the answers. The first one is done for you.

1. Which one do you prefer, a flat or a private house?

– A. house, of course, with a small garden.

2. How many rooms does it have?

– Five: 2 bedrooms, a small living room, a kitchen and a bathroom.

3. How far is it from where you live to the city center?

– About 3 km.

4. How often do you clean your apartment?

– Twice a week.

5. What time do you usually come home from work?

– At 6 pm.

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 7 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 9. At Home And Away

Lesson 2: A holiday in Nha TrangA.2 ( P.87 – 88 )**Period 56**UNIT 9 :AT HOME AND AWAYGiáo Viên Trình bày : Hồ Chí Thuận

Pre-readingUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**

VocabularyUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**

– Shark (n) :cá mậpUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**I) Vocabulary:– dolphin (n) :cá heoUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**I) Vocabulary:– turtle (n) :con rùaUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**I) Vocabulary:– crab (n) : con cuaUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**I) Vocabulary:– cap (n) :mũ lưỡi traiUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**I) Vocabulary:– poster (n) : áp phích / tranh khổ lớnUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**I) Vocabulary:– shark (n) :– turtle (n) :– dolphin (n) :– cap (n) :– poster (n) :I) Vocabulary: áp phích / tranh khổ lớncon rùamũ lưỡi traicá heocá mập– crab (n) : con cuaUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88**Period 56**

saw near the exit of the aquarium.**Period 56**UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88

While- reading**Period 56**UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88

III) Ask and answer: A2/ P.88Who went to the aquarium with Liz ?What did the Robinsons see there ?What did they buy in the souvenir shop ?Did Liz like the cap ? Which sentence tell you this ?Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood ? How do you know? 6. Why did Liz eat noodles for lunch ?While reading**Period 56**76543218Lucky NumbersWho went to the aquarium with Liz ?Question? Her parents went to the aquarium with her.2.What did the Robinsons see there ?Question? They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.3.What did they buy in the souvenir shop ?Question? They bought a cap and a poster.4. Did Liz like the cap ? Which sentence tell you this ?Question? Yes, she did. She wore the cap all day.5.Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood ? How do you know? Question? Yes, they do. They ate fish and crab.6. Why did Liz eat noodles for lunch ?Question? Because he remembered the beautiful fish in the aquarium.lucky NumberUNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88

III) Ask and answer: A2/P.88While readingHer parents went to the aquarium with her.2.They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.3. They bought a cap and a poster.4. Yes, she did. She wore the cap all day.5. Yes, they do. They ate fish and crab.6. Because she remembered the beautiful fish in the aquarium.**Period 56****Answer keys:UNIT 9 – LESSON 2 : A.2 – P. 87-88

**Period 56**Post-reading3.Tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen AquariumThe Robinson family went to the aquarium.They saw sharks, dolphins, turtles and many different types of fish.Mr. Robinson bought Liz a cap.The cap had a picture of a dolphin on it.Mr. and Mrs. Robinson ate seafood but Liz ate noodles.Period 56UNIT 9 : LESSON 2(A2)e) After their visit to the aquarium, The Robinson went to a food stall. Mr and Mrs Robinson ate fish and crab and Liz ate noodles.d) Mr Robinson bought Liz a cap with a picture of a dolphin on it. Mrs Robinson bought a poster.c) There was a souvenir shop near the exit of the aquarium.b) They saw sharks, dolphins, turtles and many colorful fish.a) The Robinson family went to the aquarium.Answer keys:IV) Speaking :Learn by heart vocabulary ( Part I)Rewrite the answers ( Part III- A2/P88) and the story ( Part IV- A2/P.88 Write 5 sentences about your last holiday.Prepare A3-4 ( P89-90 )THANK YOU VERY MUCHGoodbye.See you again!

Bạn đang xem bài viết A. What A Lovely Home! trên website Maiphuongus.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!